خدا

 خداوند می فرماید: فرزندان عزیز و با شکوه من، دوستان جدید ، تمامی شما…… راه شما راهی دشوار و پر چالش بوده است، اما اکنون راه خانه ی خود را بازیافته اید. در راه تلاش برای بازگشت نزد من بر موانع پیروز شده اید، اختلاف های خود را حل کرده اید، موانع را برداشته اید، پرسش ها را پرسیده اید و پاسخ ها را شنیده اید. اکنون کار شما به پایان رسیده است و شادمانی شما آغاز شده است.

بگذارید اکنون شادمانی شما در این باشد که دیگران را نزد من بازگردانید، راه خانه را به آنها نشان دهید و آنها را به خود بازگردانید.

خانه آنجاست و من آنجا هستم.من در قلب ها سکنی دارم و روح یکایک اجزای پیکر الهی هستم.
به خانه، به قلب خود رجوع کنید، مرا در آنجا خواهید یافت. دوباره با روح خود یکی شوید تا دوباره با من یکی شوید.
ایمان داشته باشید، زیرا من می گویم که من و تو می توانیم متفاوت باشیم، اما نمی توانیم جدا باشیم. پس بروید و به تفرقه میان خود پایان دهید. از تفاوت ها شاد باشید، اما به جدایی ها پایان دهید و به ابراز یکپارچه ی حقیقت یکتا بپیوندید که: من هر آنچه که هست، هستم.امیدوار باشید، زیرا عشق من به شما هیچ گاه پایان نمی پذیرد و هیچ نوع محدودیت و قید و شرطی ندارد.
پس به همدیگر عشق بورزید،زیرا شما بیان من هستید.
با این تصمیم که بیان خداوند باشید، شکوهمند خواهید شد.با این انتخاب که یگانگی خود را با خدا و هر آنچه که هست، تجربه کنید، به خود شناسی خواهید رسید. با اراده ای راسخ برای شناخت حقیقت ، حقیقت را در رفتار خود نشان می دهید. به راستی که حقیقت را در افکار، گفتار و رفتار خود نشان خواهید داد.
در ملکوت و قلب خداوند جایی به شما اختصاص داده شده است. این انتخاب ها و تصمیم ها راه گشاست و هنگامی که آنها در رفتار شما پدیدار شوند> به راستی و در عمل استاد شده اید. بدانید که هدف شما استاد بودن است. شما گفته اید مایل هستید به آن سطح بروید و از این رو من شما را به آن سطح رهنمون می شوم و دعئت می کنم که خود نیز همدیگر را به آن سطح هدایت کنید.
اکنون با خداوند دوست شوید و به دیگران نشان دهید که آنها با دوستی با شما با خداوند دوستی خواهند کرد، زیرا من و شما یکی هستیم و آنها به وسیله ی شما با خدا دوست می شوند. شما نیز با دوستی با آنها با خدا دوست می شوید. چنانچه با دیگران دوست نباشید، نمی توانید با خداوند دوست باشید، زیرا من آن (( دیگری )) هستم و هیچ دیگری جز من وجود ندارد. هنگامی که این را درک کنید، به بالاترین راز پی برده اید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این راز را آشکار سازید. با ایمان به آن عمل کنید، با امید آن را سهیم شوید و با عشق آن را نشان دهید.

اکنون بروید و بصور خاص عشق خود را ابراز کنید و فقط به حرف زدن اکتفا نکنید، زیرا اگر بتوانید به زبان انسان ها و فرشتگان سخن گویید،اما عشق نداشته باشید طبلی بیش نیستید.
چنانچه از قدرت پیشگویی برخوردار باشید و تمامی رازها و دانش ها را بدانید و چنان ایمانی داشته باشید که بتوانید کوه را جا به جا کنید، اما عشق نداشته باشید، با شکوه ترین تعبیر را از والاترین بینشی که در مورد خود دارید، متجلی نساخته اید.
عشق مهربان و صبور است. عشق حسود و خود پسند نیست. عشق متبکر و بی ادب نیست. عشق بر خواست خود پافشاری نمی کند. عشق تند خو، زود رنج و خشمگدن نیست. عشق از اشتباه کسی شادمان نمی شود، زیرا می داند که چیزی به عنوان درست یا اشتباه وجود ندارد. عشق همه چیز را می داند، تحمل می کند و در آغوش می کشد، اما عشق چیزی را نمی بخشد، زیرا عشق می داند که هیچ کس و هیچ چیز به بخشیده شدن نیاز ندارد.
عشق هیچ گاه پایان نمی یابد. پیشگویی های شما به وقوع می پیوندند و از بین می روند، زبان های شما منسوخ می شوند و دانش شما در طی تکامل تغییر می کند. اکنون دانش شما نا کامل است و هنگامی که در نهایت متوجه شوید، هر آنچه که هست در کمال است، دانش ناقص از بین می رود و دیگر چیزی را در زندگی ناقص نخواهید خواند.
هنگامی که کودک بودید، همچون یک کودک سخن می گفتید، فکر می کردید و دلیل می آوردید. اکنون رشد کرده اید و کارهای کودکانه را کنار گذاشته اید. آن هنگام در آینه خود را به روشنی نمی دیدید، اما اکنون رو در رو خود را می بینید، زیرا اکنون ما با هم دوست هستیم. آنگاه جزیی می دانستید، اکنون کامل درک می کنید و کامل درک می شوید.
دوستی با خدا به این معناست
اکنون این صفحات را ترک می گویم، اما قلب و روح تو را هیچ گاه ترک نخواهم کرد.
من نمی توانم روح تو را ترک کنم، زیرا من روح تو هستم، روح تو از جنس من است. پس برو ای (( هم روح )) من و با ایمان، امید و عشق زندگی کن، اما بدان که در میان این سه، بزرگ ترین عشق است. هر کجا هستی عشق بده، عشق را پخش کن و خود، عشق باش. آنگاه نور تو می تواند به راستی جهان را نورانی سازد.
تنهایی آدما به عمق یه دریاست، ولی برای پر کردنش یه لیوان محبت کافیه

 

شاید این مطالب رو هم دوست داشته باشید

قانون جذب

سیاست های زنانه

کوچینگ

راز موفقیت

ان ال پی

دیدگاهتان را بنویسید