آدرس :

تهران تهران منطقه شهرداری 6، خیابان ولیعصر، خیابان رحمتی بهمبری، پلاک ۱۵

کد پستی:

۱۵۹۴۸۱۶۷۱۱

شماره تماس:

۰۲۱۸۸۸۹۰۴۷۲

شماره مستقیم جهت هماهنگی مشاوره ها :

۰۹۳۶۱۱۹۲۵۴۳

ساعت پاسخگویی :

8-16

ایمیل:

masoumehteymouri2020@gmail.com

انتقادات و پیشنهادات :