شخصیت های کاریزماتیک تاریخ چه کسانی بودند؟

شخصیت های کاریزماتیک تاریخ چه کسانی بودند؟

شخصیت های کاریزماتیک تاریخ چه کسانی بودند؟ در این متن سعی داریم شما را با این افراد آشنا سازیم باید قبول کنیم که پیروی از یک رهبر برایمان جذابیت دارد، رهبری که بتواند ما را برانگیزاند و در راستای رسیدن به مأموریتی مهم به‌دنبال خود بکِشد. درواقع پیروی از رهبر، گرایشی...
کاریزما چیست؟

کاریزما چیست؟

در این متن سعی داریم بگوییم کاریزما چیست؟ و شخصیت کاریزماتیک چگونه است در نگاه اول، کاریزما یک انرژی یا نیروی مغناطیسی نامرئی به نظر می‌رسد. البته در وجود این نیروی نامرئی شکلی نیست، اما صحبت از منبع آن کار دشواری است. بعضی‌ها به اشتباه کاریزما را خصوصیتی ذاتی...
رسالت شخصی چیست؟

رسالت شخصی چیست؟

در این مطلب قصد داریم رسالت شخصی را درک کنیم تا بتوانید درک بهتری از زندگی خود داشته باشیم به همین جهت توجه شما را به متن زیر جلب میکنیم چرا بوجود آمده‌ام؟ مأموریت من در هستی چیست؟ رسالتم در این زندگی کدام است؟ این سؤالی است که هر انسانی باید از خود بپرسد و مدتی برای...