استاد معصومه تیموری نخستین بانوی

انگیزشی زن ایران

مدرس کوچینگ

مشاور در حوزه زنان و سیاست های رفتاری

مجموع ویدیوهای آموزشی

30 هزار دقیقه

همراهان ما در شبکه های اجتماعی

2.000.000 نفر

کاربران سایت

6500 نفر

حوزه های فعالیت

سیاست های زنانه

کوچینگ

من ، معصومه تیموری ، تمام عمر خودم را برای آموزش و آسایش شما مردم سرزمینم وقف می کنم .

مطمئن باشید حضور شما در این نقطه از دنیا ، در این سایت ، اتفاقی نیست . پیامی است که از کائنات به قلب شما خطور کرده و شما را در مسیر رشد قرار داده است. آن را جدی بگیرید. تا رسیدن به قله های موفقیت کنار شما هستم.

با تمام وجود باور دارم که کنون وقت تغییر است .

باور دارم که مردان و زنان این سرزمین پاک ، لایق ارزشمندترین ، بزرگترین و گران بهاترین شاخصه های موفقیت و ثروت در زندگی شخصی و مشترکشان می باشند.

باور دارم که حال همه ی اسباب رسیدن به موفقیت در مردم کشورم ، آماده شده است و این مسئولیت را بر روی شانه هایم احساس میکنم که به هر طریقی که بتوانم ، به آن ها کمک کنم که در مسیر موفقیت قرار گیرند.

شروع تحول در زندگی

قانون ثروت

۴۹,۰۰۰ تومان

دوره آشتی با درون

390,۰۰۰ تومان

هنر زن بودن

490,۰۰۰ تومان

دوره شخصیت شناسی

230,۰۰۰ تومان

کتاب های ما

ارتباط موثر

18,۰۰۰ تومان

مسیر عشق

18,۰۰۰ تومان