استاد معصومه تیموری

استاد معصومه تیموری بانویی از سرزمین اراده، ایمان، قدرت و خلاقیت است. استاد معصومه تیموری اولین و جوانترین بانوی سخنران انگیزشی ایران می باشد. ایشان سال ها در رشته های مختلف علمی و کاربردی به کسب تحصیل می پردازد.