مرور رده

داستانهای موفقیت

چرا شما نه ؟

چرا شما نه ؟ چرا شما نه ؟; وقتی نوشتن را آغاز نکرده بودم ترس از نوشتن داشتم . درست مثل انشاء خواندن در دبیرستان ; خیلی می ترسیدم که معلم بگوید: اندرو…

بعدش چی؟

بعدش چی؟     یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود که یک قایق کوچک ماهیگیری از کنارش رد شد که توش چند تا ماهی بود .از مکزیکی پرسید : چقدر طول…

داستان صعود

داستان صعود     کشاورزی الاغ پیری داشت که یه روز اتفاقی میفته تو ی یک چاه بدون آب . کشاورز هر چه سعی کرد نتونست الاغ رو از تو چاه بیرون بیاره . برای اینکه…