قانون شکرگذاری و افزایش

قانون جذب یکی از اصلی ترین قوانین آفرینش است که براساس این قانون، شما هر قدر ارتعاش بفرستید، به همان میزان نیز دریافت خواهید کرد. قانون ارتعاش نیز مانند قانون جذب بر این دلالت دارد که: اگر ارتعاش مثبت بفرستید، همان را دریافت خواهید کرد و بالعکس. بنابراین اکنون که با این دو قانون آشنایی دارdد، در این مقاله با قانونی به نام شکرگذاری یا افزایش آشنا خواهیم شد.

براساس قانون افزایش که یکی از قوانین جاری بر هستی ماست، درصورتیکه نسبت به هر چیز مثبتی که در زندگیتان وجود دارد سپاسگزار باشید و شکر آن را بر دل و زبانتان جاری سازید، داشته هایتان افزایش و همچنین تشدید خواهد یافت.

مطلب پیشنهادی : قانون جذب

مطلب پیشنهادی : راز موفقیت

 

دلیل افزایش از طریق قانون شکرگذاری

براساس قانون جذب، شکرگذاری بر ناخودآگاه ذهن ما نفوذ می کند و ما ناخودآگاه این داشته را در زندگی خود یکی از نیازهای اصلی مان می دانیم، به همین دلیل این داشته در زندگی ما افزایش یافته و به قول معروف شکر نعمت، نعمت را می افزاید.

خداوند در قران می فرماید: اگر سپاسگزار نعمت هایی که در اختیارتان قرار گرفته است باشید، به نعمت ها و داشته هایتان می افزاییم. اگر توجه داشته باشید، فردی که قدردان ثروت، دارایی، سلامتی و خانواده خود است، هستی روز به روز بیشتر به داشته هایش می افزاید و رضایت وی از زندگی نیز افزایش خواهد یافت، اما در عوض کسی که دائما در حال گله و شکایت از زمین و زمان است با تنها چیزی که روبرو می شود، نداشته هایش است.

به طور کلی قانون افزایش به ما می گوید که، از هر آنچه که صحبت کنید، آنرا به یاد آورید و بر زبانتان جاری سازید، وجود آنرا در زندگی خود تشدید خواهید کرد و اگر ناسپاس نعمتی باشید، آن نعمت از زندگی شما گرفته خواهد شد بنابراین چرا تا زمانی که می توانیم، سپاسگزار داشته هایمان نباشیم؟ چرا از طریق قانون جذب خواسته هایمان را بیشتر جذب نکنیم؟ چرا سعی نکنیم از هم اکنون تنها بر داشته های مثبتمان تمرکز کرده و به دنیا ارتعاش مثبت بفرستیم؟

بنابراین سعی کنیم براساس قانون افزایش که برگرفته از قانون جذب است، داشته هایمان را بیشتر به خود یادآوری کنیم و بدانیم که شکرگذاری آن باعث افزایش نعمت خواهد شد، امیدواریم این مقاله مورد پسند شما قرار گرفته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید