همیشه دارای مشکلاتی خواهیم بود!
آیا تاکنون این عبارت را شنیده اید ؟ هر روز مشکلی وجود دارد!
بعضی مشکلات پایان ناپذیرند، بعضی از آن ها برطرف می شوند و بعضی دیگر محو می گردند. ولی هرروز مشکلات جدیدی آشکار می شود. این نیز واقعیتی از زندگی است! در هر سن و موقعیتی پیوسته با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم بود.

این حقیقت که ما با مشکلات و تنش های بسیاری روبرو هستیم ؛ مهم این است که در برخورد با مشکلات و نحوه ی مقابله با آن ها کوتاهی کرده و از توانایی های خود استفاده نکنیم. به عبارت دیگر، هنوز نیاموخته ایم که چگونه مواظب و مراقب خود باشیم.
دکتر “ام- اسکوت” پک در کتاب معروفش به نام «جاده ای که کمتر پیموده شده » می نویسد :«زندگی انسان از تعدادی مشکل شکل گرفته که اکثرا مقابله با آن ها دردناک است . زیرا فقط از طریق برطرف کردن این مشکلات است که رشد پیدا می کنیم و به زندگی خود معنا می بخشیم . تعداد زیادی از ما انسان ها سعی می کنیم از مشکلات خود و درد ها ورنج هایی که در وجود ما ایجاد می کنند، دوری جوییم. این گونه تمایلات علل اصلی ابتلای ما به بیماری های روحی است».
” اگ ماندیو” در کتاب معروفش به نام «انتخاب» می گویند : روش دیگری برای زندگی کردن وجود دارد :انتخاب! (انتخاب، کلید زندگی است) انسان می تواند انتخاب کند، ضرورتی ندارد زندگی رابا درماندگی، نادانی، اندوه، شرم و خودخوری آلوده سازیم.
سعدی در بیت زیر به زیبایی این موضوع را بیان می کند:
«خدا گر به حکمت ببندد دری
به رحمت گشاید در دیگری»
به فرض اگر شما شغلتان را از دست داده اید، پیشنهاد می کنم به جای تأسف و ناراحتی، خوشحال باشید زیرا این مسئله پیام مثبتی برای شما دارد. از دست دادن شغلتان بدین معناست که شما باید وارد کار جدید و بهتری شوید و فراموش نکنید که در هر امری حتی به ظاهر ناراحت کننده، جایی برای  خوشحالی و موفقیت وجود دارد.

امیدواریم از این مقاله کوتاه بهره کافی را برده باشید.
می توانید این مقاله را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
موفق و پیروز باشید.