مدیریت زمان چیست؟ مدیریت زمان تصمیماتی بی پایان است که به تدریج شکل زندگی مان را عوض می کند. تصمیمات نادرست سبب بروز دلسردی، عزت نفس پایین و افزایش فشارهای روانی و ضعف مدیریت زمان و عدم موفقیت می شود. زمان هایی که ما کارهایمان رامرتبا به بعد موکول می کنیم و در آخرانجام نمی دهیم و دچارخستگی یا بی میلی به مدت طولانی و فعالیتهای کاری بی حاصل می شویم. یا گاهی از یک شاخه ی به شاخه ی دیگر می پریم.

در کارها و مسائل حاشیه ای آن غرق میشویم و انجام واجبات به بعد موکول می نماییم باید روشهای مدیریت زمان آموخت و به کار ببریم .
برایان تریسی از آموزگاران قدرتمند در عرصه روانشناسی می گوید: برای مدیریت زمان باید اولویت ها را که به تحقق اهداف مهم تان می انجامند و برای رسیدن به اهداف شما، واجب یا غیرضرروی است را در نظر بگیرید و با تهیه یک جدول زمان بندی واقع بینانه و کاهش زمان لازم برای انجام وظایف می توانید برای خود زمان اضافه ایجاد کنید. در پایان هر روز زمان سپری شده برای انجام هر یک از فعالیتها را یادداشت نمایید.

دوستان خوبم  از راههای دیگر مدیریت زمان این است که در راستای تحقق اولویت اول تا اولویت آخر خود کار کنید و پس از رسیدن به هدف نخست خود برای کسب  اولویت های آخرتان تلاش کنید. گاهی ناچار خواهید شد که مسائل یا اولویت های کوچک تر را قربانی رسیدن به اهداف عالی نمایید و انجامشان را به تاخیر انداخت. آنتونی رابینز در این باره می  گوید : شما برای برنامه ریزی و کنترل زمان خود باید در جدول زمان بندی خود وقفه ها، مشکلات پیش بینی نشده و رویدادهای برنامه ریزی نشده را در نظر بگیرید. برای خود و دیگران ضرب العجلهای معقول تعیین کنید.

من خودم برای جلوگیری از سراسیمگی همیشه یک اضافه وقت مختصر را برای بروز بحران های احتمالی در نظر می گیرم و در آن تایمها به استراحت  یا به کارهای  عقب افتاده ام اختصاص می دهم. برای زمان هایی که باید انتظار بکشم مثل پشت فرمان ماشین یا صف انتظار بانک ، یا مطب دکتر و…. فهرستی از وظایف کوتاه مدت و پنج دقیقه ای خود را تهیه میکنم و انجام می دهم و یا برنامه ام را بررسی و در صورت لزوم تغییر می دهم . یک شگرد دیگر که بسیار موثر می باشد و من همیشه انجام می دهم این است که  وظایف مربوط به اولویت های آخرم را به دیگران محول می کنم و صبحها  یک ساعت زودتر از خواب بیدار می شوم .

من اصولا تلویزیون نگاه نمی کنم، تلویزیون وقت ما را تلف می کند. اگر شما خیلی پای تلویزیون می نشینید کمکم این عادت را ترک کنید . به انجام کارهای مفید یا مطالعه اختصاص دهید. می توانید از مسیر رسیدن به محل کار یا منزل برای گوش دادن به نوارهای آموزشی استفاده کنید. خیال پردازی، روابط اجتماعی تان، وظایف جزئی و غیرضرروی، فعالیت های غیرسودآور را کنار بگذارید. با تلفن همراه خود زیاد صحبت نکنید و یا پیامک ندهید و در زمان رانندگی و در صورت داشتن سیستم پاسخ گویی به تلفن همراه بدون دخالت دست به اداره ی تماسهای تلفنی بپردازید.

ساعتهای بیهوده و طولانی به وب گردی و اینترنت نگذرانید. شما باید برنامه خود را بدانید چه می خواهید و گرنه بعدا بهایی سنگین را برای این تنبلی و طفره رفتن در کار کردن خواهید پرداخت اهداف بزرگتر را به اجزای کوچک تر تقسیم کنید: اهدافی کوتاه مدت واقع بینانه تر را برای آینده ی نزدیک تر وضع کنید. خانمها برای مدیریت زمان باید این نکات را رعایت کنند:
– در برنامه ریزی خود برای رشد و تکامل اصولی تر عمل کنید.
– آسیب پذیر، ناقص و وضعیف بودن خود را ببخشید، درک کنید و بپذیرید.
– بهترین دوست و یاور خود باشید، خودتان را دوست بدارید.
– چشمان تان را برواقعیت زندگی باز کنید: همه درگیر مشکلات خود هستند و ضعف ها، شکستها، عقب افتادگی ها، بحران ها و موانع خاص خود را در راه رشد و تکامل دارند.
– کوتاه بیابید و خود را از شر نگرانی ها، دغدغه ها، اضطراب ها و تردیدهای مربوط به موفقیت یا شکست در رسیدن به اهدافتان رها کنید.
– با ترس های خود در مورد رسیدن به اهدافتان مواجه شوید. به یاد داشته باشید که دنیا در یک روز به وجود نیامده است . آثار هنری عظیم، سمفونی های عظیم زیبا و شاهکارهای ادبی جهان یک شبه خلق نشده اند.
– توقع تان را نسبت به زندگی تعدیل کنید. خدا را به عنوان راهنمای زندگی خود و مبدا و مقصد بپذیرید. در راستای رشد فردی خود، آماده ی رویارویی با چالش ها شوید.

برای آماده کردن خود به منظور اداره ی زمان تان در دفترچه ی یادداشتهای روزانه خود به این سوالات پاسخ دهید:
۱ ارزش زمان من چقدر است؟ هر ساعت برایم چقدر هزینه بر می دارد؟ اگر روزی یک ساعت صرفه جویی کنم، سالی چقدر زمان اضافی به دست می آورم؟
۲ کارم چیست؟ می خواهم به چه دستاوردهایی برسم؟ آیا اهدافم معین و از پیش تعیین شده اند یا فقط دارم طفره می روم؟
۳ تا حالا چه کار می کرده ام؟ آیا در آخر هر روز می توانم زمانی که در طول روز برای انجام امور مختلف صرف کردم را به یاد بیاورم  و از خود بپرسم «روزم را چه طور گذراندم؟ فکر نکنم کار خاصی انجام داده باشم.»
۴ آیا به کارهایی صحیح پرداختم؟ آیا وظایفی که برای انجامشان وقت گذاشتم در دایره ی مسئولیت مرئوسین من قرار می گیرد؟
۵ چه طور وقتم را سپری/ بر آن سرمایه گذاری می کنم؟ نتایج حاصل از پرداختن به هر فعالیت چه می باشند؟
۶ آیا من فردی هدف گرا هستم؟ آیا در راستای رسیدن به اهداف محدودی تلاش می کنم؟
۷ آیا اهل برنامه ریزی هستم؟ آیا صبح ها سرکار می روم می داتم قرار در آن روز معین چه کارهایی را انجام بدهم؟ آیا اولویت های کاری خود را تعیین کرده ام؟ آیا ترتیب اهمیت هر یک از وظایفم را می دانم؟
۸ آیا هرگز برای اداره، برنامه ریزی و کار روی زمان خود تلاش کرده ام؟ من زمام کار را به دست دارم یا کار زمام مرا؟ آیا از عارضه ی «حمل اسناد و مدارک محل کار به همه جا» رنج می برم.
۹ آیا همه ی وظایف را به دیگران محول کرده ام؟ آیا نسبت به همکاران یا کارمندانم در محل کار و همسر و فرزندانم در منزل کارهای بیشتری را در دست می گیرم؟
۱۰ آیا زمانی که در محل کار سپری می کنم بر سب زندگی ام تاثیر می گذارد؟ آیا در زندگی تفریج دارم یا چنان از بی مدیریتی زمان در زندگی رنج می برم که به هیچ کاری نمی رسم و فشارهای روانی حاصله همه ی زندگی ام را تحت شعاع قرار می دهد؟

زنان موفق فعالیتهای روزانه و هفتگی خود را سازماندهی می کنند.
استفاده از یک جدول بودجه ی زمانی شما را یاری می سازد برای استفاده ی بهتر از وقت تان، فعالیتهای روزانه و هفتگی خو د را سازماندهی کنید. برای بهینه ساختن میزان کارایی زمان تان مرحله ی ۱ تا ۵ را عملی کنید.
مرحله ی یک: در دفتر یادداشت های روزانه خود از کارهایی که بر اساس جدول زمان بندی زیر در طول یک هفته انجام می دهید فهرستی بنویسید.
– کارهای روزمره
– کارهایی که در فواصل خاص و مشخصی انجام می شوند.
– کارهایی که باید انجام دهید ولی به طور ناگهانی سر یک زمان خاص پیش آمده و نیازمندزمان نامشخصی است.
– کارهایی که اگر وقت داشتید دلتان می خواست انجام دهید.
– زمانی را برای برنامه ریزی و تفکر کردن اختصاص دهید.
– زمانی را به مسائل اضطراری و غیرمنتظره اختصاص دهید.

مرحله دو: در شرایط عادی برای هر یک از کارهای زیر به طور متوسط چه زمانی مصرف می کنید.
– جلوگیری از دوباره کاری در کار
– تعیین فعالیت های که باید به کارمندان و زیردستان محول شود
– تعیین فعالیتهایی که باید زودتر انجام شود

مرحله ی سه: بر اساس عوامل یاد شده در فوق برای هر یک از روزهای هفته یک جدول زمان بندی تهیه کنید. سعی کنید هر کار را متناسب با ساعت کاری هر روز انجام دهید. زمانی را به انجام کارهای خاص و نوآورانه وقف کنید. در زمان اولویت بندی وی تعیین زمان هر وظیفه به یادداشته باشید که میزان انرژی تان در چه ساعاتی بیشتر یا کمتر می شود. برای هر بازده ی زمانی همین کار را انجام دهید. زمانی را برای آغاز و مانوس شدن با هر وظیفه ی تازه در نظر بگیرید.

مرحله ی چهار: در صورت لزوم جدول را اصلاح کنید. در راستای تهیه اشکال زمان بندی متناسب با شرایط خود از مدل جدول بودجه زمانی برای یک هفته ی معمولی که در انتهای این بخش مشاهده می کنید استفاده کنید.
خانمهای عزیز مدیریت زمان را در زندگی خود جدی بگیرید.

امیدواریم از این مقاله کوتاه بهره کافی را برده باشید.
می توانید این مقاله را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
موفق و پیروز باشید.