اکثر افرادی که قصد دارند برای سخنرانی آماده شوند، بیشترین تمرکز خود را بر روی محتوای سخنرانی می گذارند و فراموش می کنند که بیشترین تاثیر را زبان بدن، مواردی را که ذکر می کنند، فن بیان و سخنرانی و لحن صدای سخنران بیشترین تاثیر را بر رو مخاطب دارد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران و مخاطبان و تاثیرگذاری بر روی آنها، به صدا و زبان بدن ما هنگام سخنرانی وابسته است. این وابستگی به این صورت است که زبان بدن بر روی مخاطب با ۵۵ درصد تاثیر رتبه اول، صدا با ۳۸ درصد تاثیر رتبه دوم و محتویات سخنرانی با ۷ درصد تاثیر رتبه سوم را در برقراری ارتباط موثر با دیگران را دارند.

در این مقاله برای شما در مورد اهمیت زبان بدن در سخنرانی و تکنیک هایی که بر جذابیت سخنرانی تاثیر می گذارد را معرفی خواهیم کرد.

  1. در ۹۰ ثانیه ابتدایی سخنرانی مخاطب را به خود جذب کنید

از لحظه ورودمان که مخاطبان ما را می بینند، برای تاثیر گذاری مثبت بر روی آنها به مدت ۴ تا ۶ ثانیه زمان داریم. تنها راهی که می توان به حضار نشان داد که کاملا بر روی کار خود کنترل داریم علاوه بر استفاده از محتویات سخنرانی، می توانید از طریق تسلط خود بر روی موضوع، شنونده را به خود جذب کرده و تاثیر مثبت بگذارید. با اعتماد به نفس به افراد حاضر لبخند زده و از حضورشان تشکر کنید، سپس اولین جمله خود را کوتاه عنوان کرده و توجه دیگران را به خود جلب کنید.

  1. اگر بر موضوعی تسلط ندارید، وانمود کنید که مسلط هستید

روانشناسان بر این باورند که اگر می خواهید به عنوان یک حرفه ای عمل کنید، هنگامی که استرس دارید، ترسیده اید و به خود اعتماد ندارید، حفظ ظاهر کرده و این موارد را بُروز ندهید. یعنی زمانی که برای سخنرانی بر روی سکو می روید و دچار استرس شده اید، اجازه ندهید که این حس به مخاطبان هم انتقال یابد.

  1. نحوه ایستادن و استفاده از دست های خود تاثیر بسیاری دارد

در سخنرانی ها یکی از مواردی که باید کاملا به آن توجه کنید «درست ایستادن» است زیرا نحوه ایستادن و نشستن ما می تواند تاثیر منفی بر مخاطب داشته باشد. به عنوان مثال اگر موقع ایستادن سرتان را پایین نگه دارید و یا هنگام نشستن قوز کنید، نمی توانید توجه حضار را به خود جذب کنید. ورزش ها و تمریناتی برای نحوه ایستادن و نشستن وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها نحوه صحیح موارد ذکر شده را یاد بگیرید.

یگی دیگر از موارد اشتباه یکجا ایستادن است. این را بدانید هنگام سخنرانی حتما باید به سمت مخاطب خود حرکت کنید چون احساس می کنند که با آنها ارتباط برقرار کرده اید.

یکی از از مواردی که بسیار تاثیر گذار است استفاده از دست های خود هنگام صحبت و سخنرانی است. همیشه به این فکر کنید که برای نشان دادن احساساتی چون تعجب، کنجکاوی و دیگر موارد چگونه می توانید از دستان خود استفاده کنید. سعی کنید که عمق و گستردگی موضوع سخنرانی را با استفاده از حرکات دست نشان دهید.

در این متن مواردی ذکر شد که با رعایت آنها می توانید یک سخنرانی تاثیر گذار و عالی داشته باشید که توجه همه فقط متمرکز بر شما و موضوع سخنرانی باشد.