هوش هیجانی، مهم ترین عامل موفقیت

هوش هیجانی بالا یکی از مهم ترین عوامل موفقیت برخی افراد نسبت به سایرین می باشد، گاهی ممکن است با افرادی برخورد داشته باشیم که هوش هیجانی بالاتری داشته و نسبت به افراد نابغه موفق تر هستند. مطالعات نشان می دهد که بین هوش هیجانی و موفقیت رابطه مستقیم وجود دارد و ۹۰ درصد مردان و زنان موفق دارای هوش هیجانی بالا هستند. هوش هیجانی، فاکتوری ذاتی می باشد و قابل مشاهده نیست، اما میزان آشکار شدن آن در افراد متفاوت است. لازم به ذکر است که نحوه رفتار شما با دیگران، مدیریت کارهایتان و روابط اجتماعیتان از هوش هیجانیتان تاثیر می پذیرد. مطالعات اخیر بر روی تست های هوش هیجانی نشان می دهد که برخی از ویژگی ها نشان می دهند که فرد از هوش هیجانی پایین برخوردار است. اگر شما فردی هستید دارای چنین ویژگی هایی هستید، آنها را ترک کنید.

عدم بروز عصبانیت

داشتن هوش هیجانی همیشه به این معنا نمی باشد که فردی آرام و مهربان باشید، بلکه به این معنا می باشد که بتوانید در شرایط مختلف، احساساتتان را کنترل کنید. افراد دارای هوش هیجانی بالا همیشه احساسات مثبت و منفی خود را نشان می دهند و این احساسات را پشت نقاب خوشحالی پنهان نمی کنند، اما همیشه این احساسات را کنترل می کنند.

عدم قدرت دفاع از خود

افراد با هوش هیجانی پایین، توانایی دفاع از خود را ندارند، به این معنا که در ارتباط با دیگران گاهی از آنها سوء استفاده شده و توانایی مقابله با آنها را ندارند. در عوض افراد با هوش هیجانی بالا در ارتباط با دیگران حد و مرز تعیین می کنند و هیچگاه اجازه نمی دهند که از آنها سوء استفاده شود.

اضطراب بی مورد

زمانی که احساسات خود را پنهان می کنید، باعث می شود که به راحتی دچار استرس و اضطراب شده و نتوانید این احساس را کنترل کنید و دچار بروز مشکلات بیشتر و بزرگ تر خواهید شد.

عدم اطلاع از محرک های انگیزشی خود

افراد با هوش هیجانی پایین با محرک ها و انگیزه های خود برای موفقیت آشنا نبوده و نمی توانند به خواسته های خود دست یابند. در عوض افراد با هوش هیجانی بالا از محرک ها و انگیزه های خود آگاه بوده و درباره آنها مطالعه می کنند و به درستی در راه موفقیت خود از آنها استفاده می کنند.

زودرنج بودن

زمانی که فرد به خوبی خود را بشناسد و از ویژگی های خود آگاه باشد، با هر حرف و شوخی دیگران ناراحت و رنجیده خاطر نمی شود. افراد با هوش هیجانی بالا از ویژگی ها و توانایی های خود آگاه بوده و زمانی که کسی با آنها شوخی می کند، زود ناراحت نمی شوند، زیرا مرز بین شوخی و تمسخر را به خوبی می دادند. اینگونه افراد در برخورد و ارتباط برقرار کردن با افراد به گونه ای رفتار می کنند که فرد به خود اجازه ندهد آنها را مسخره کند.

با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله، اگر فردی هستید که این نشانه ها را دارید سعی کنید آنها را ترک کنید و برای داشتن هوش هیجانی بالا تلاش و تمرین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید