موفق ترین افراد مثبت اندیشانند

 

موفقترین افراد مثبت اندیشانند

موفق ترین انسانها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند: آنان که می پندارند «قادر نیستند» در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و در جنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند. خانواده کانون یادگیری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن است. در خانواده مثبت اندیش اعضای خانواده خود را قادر و توانا می دانند و نگاهشان به دیگران آکنده از مهر و عاطفه است. چنین خانواده هایی قادر خواهند بود هر ناممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامکاری را نصیب خود نمایند. ضمن آشنایی با راهکارهای تفکر مثبت بیاییم با زیبا، مثبت ، خلاق ، هدفمند و امیدوارانه اندیشیدن، موفقیت و شادکامی را به زندگیمان دعوت کنیم.

تعریف تفکر مثبت :
شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علائق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد.
افکار مثبت و منفی :
افکار مثبت، افکاری سازنده، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث می شوند ذهن و فکر مثبت شود. در اینصورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالی که افکار منفی ، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم. ویژگی های افراد مثبت نگر:
– با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند. از نظر درست و منطقی دیگران استقبال می نمایند و به منظور رد نمودن نظارت اشتباه حتماً دلیل منطقی دارند. در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده می نمایند. همیشه سعی دارند با تلاش و کوشش به موفقیت دست یابند و در صورتی که در کاری موفق نشدند، عامل را نخست در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند.
– همیشه قبل از عمل یا صحبت نمودن فکر می نمایند به همین خاطر کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می شوند. زیرا دارای ذهنی مثبت میباشند، قادر هستند افکار خود را کنترل نمایند. در صورتی که از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر در جنبه های منفی، موارد مثبت آن را بیان می نمایند و موضوع را به فال نیک می گیرند. به عبارت دیگر «نیمه پر لیوان را می بینند.مشکلات را ناچیز شمرده و به منظور حل آنها از توانایی خود راهنمایی دیگران استفاده می کنند. اکثر وقتها بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا قدرتمند و خوش مشرب میباشند.
– همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت بخش بوده و تلاش می نمایند از مواهب زندگی نهایت استفاده را ببرند. در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند (مگر عکس آن را مشاهده نمایند) و تلاش می نمایند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید