چگونه به سپاسگزاری عادت کنیم

معصومه-تیموری-سپاسگزاری-۱

سپاسگزار باشید 

فرق بین انسانهای سپاسگزاری و ناسپاس را می توانید در بین دوستان و اطرافیان خود به وضوح ببینید

انسان ها سپاسگزار همیشه آرام و متواضع و زندگی پر از نعمتی را تجربه می کنند وشب و روز درحال سپاسگزاری هستند

بابت تمام نعمت های خداوند سپاسگزار هستند هرکسی کار کوچکی هم برایش انجام دهد بلافاصله از او قدردانی و می کند بخاطر همین دوستان وفادار بیشتری دور او جمع هستند.

وکائنات هم مسیر او را در دسترسی به اهداف و آرزو هاهمیشه هموار می کند.

برعکس انسانهای ناسپاس همیشه بدخلق و عصبانی وشاکی از دنیا و انسان های دیگر هستند همیشه درحال غر زدن هستند ونتیجه زندگی آنها هم فقر و بدبختی وتنهایی است.

 

تهیه دفترچه سپاسگزاری

شاید این کار پنج دقیقه بیشتر وقت شما را در شبانه روز نگیرد ولی به شما قول می دهم نتایج آن در زندگی شما خیره کننده است

یک دفترچه سپاسگزاری برای خود تهیه کنید و هروز قبل از خواب و بلافاصله بعد از بیداری بابت پنج نعمت زندگی خود از جهان هستی و از ۵ نفر افراد تاثیر گذار اطراف خود سپاسگزاری کنید

و یاداشت کنید هر روز که می خواهید روز خود را شروع کنید بلافاصله به سراغ دفترچه بروید و شروع به نوشتن ۵ نعمتی که بابتش سپاسگزار هستید کنید.

خدایا
ازتو بخاطر چشم هایم که می بینند،

گوش هایم که می شنوند،

دست ها وپاهایم که حرکت می کنند

و عزیزانی که کنارم هستندسپاسگزارم.

 

سپاسگزاری معصومه تیموری 

سپاسگزاری یکی از قدرتمندترین کارها برای آرام کردن ذهن و بدست آوردن حال و احساس خوب است

وقتی ما در حال شکرگزاری هستیم ارتعاشاتی را به جهان هستی ارسال می کنیم که ما را تبدیل به یک انسان توانگر در جهان هستی تبدیل می کند.

یکی از ویژگی های افراد موفق و ثروتمند ویژگی سپاسگزاری است موفقان به شدت افراد شکرگزار و قدردانی هستند.

هرچه توجه و تمرکز ما بروی داشته هایمان بیشتر باشد نعمت های زندگی ما هم بیشتر می شود.

 

تمرین شکرگزاری

وقتی ما آگاهانه بر روی نعمت های زندگی خود توجه و تمرکز می کنیم

ذهن ما هم به شدت به دنبال فراهم کردن نعمت های بیشتری در زندگی برای ما می گردد

زیرا به هر چیزی که در جهان هستی توجه و تمرکز کنیم دقیقا همان چیزها را در زندگی ما بیشتر وبیشتر می شود

اگر توجه ما بر روی توانگری و ثروت باشد ثروت ما روز به روز بیشتر وبیشتر می شود واگر توجه ما بر روی فقر باشد روز به روز فقیرتر می شویم.

 

شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفرنعمت از کفت بیرون کند

بنابراین قبل از شروع یک روز و در انتهای شب از پنج الی ده نعمت زندگی خود واطرافیانی که ما را راهنمایی و کمک کرده اند سپاسگزاری می کنیم.

 

به امید اینکه این مقاله به شما کمک کرده باشد با قدرت سپاسگزاری بیشتر آشنا شده باشید .

 

گروه تحقیقاتی معصومه تیموری

دیدگاهتان را بنویسید