تکنیک های ملکه بودن

زندگی به روش ملکه ها;

تا به حال به تفاوت میان رفتار ملکه ها و و زن های عادی توجه کرده اید؟
مطمعنا متوجه تفاوت چشم گیری شده اید زیرا بر روی شخصیت ملکه ها از کودکی کار شده و آن هارا برای
ملکه شدن آماده میکنند اما مطمعنا کم تر خانواده ای این چنین تمرکزی بر روی رفتار فرزندانش می کند….
البته باید این مژده را هم به شما بدهم که اگر مایلید مانند ملکه ها رفتار کنید هنوز دیر نیست;
از حالا شروع کنید;انتخاب با شماست….

صادق باشید،
چون تنها در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.

بر روی صندلی لم ندهید و
آن را با بدن به عقب نبرید،
مودبانه از جا برخیزیدو آرام صندلی را جابه جا کنید.
بعد از ترک صندلی آن را در جای اولیه خود قرار دهید.

زنان شاد می‌دانند که با «نه گفتن»

به دیگران فرصتی را پیدا می‌کنند

که به خودشان «آری» بگویند.

وشیدن لباسهای خیلی تنگ باعث میشه

شما چاق‌تر نشون داده بشین نه لاغرتر …

اینو فراموش نکنین .

از سر تا پا یک رنگ بپوشید
تا بلندتر و کشیده تر بنظر برسید.

مردان از ناله و ابراز درد بیزارند.

اگر دوست داری همسرت احساس کند بایک خانم مسن طرف است در مقابلش ناله کن.

به کسانی که پشت سرت حرف میزنند بی اعتنا باش آنها جایشان همانجاست دقیقا پشت سرت (گذشت داشته باش)

یکی از مواردی که میشه شوهرتون رو عاشق خودتون بکنید اینه که با تصمیماتش مخالفت نکنید
یا اگه میکنید خیلی کوتاه باشه و در نهایت باید بگید باشه هر چی تو بگی !

منظورمان را به صورت سخنرانی ونصیحت خشک تو خالی بیان نکنیم.

موعظه می تواند جنبه افراطی ومخرب درروابط داشته باشد.

زنان شاد می‌دانند ارزش‌ آن‌ها بستگی به این ندارد که چه دارند و چگونه به نظر می‌رسند.
برای آن‌ها مهم این است که از چه روابط موفق و سلامت احساسی برخوردارند.