تست اضطراب

  در تست زیر تعیین کنید در همین لحظه چه احساسی دارید و چه مقدار اضطراب دارید؟!

الف)۱ امتیاز       ب) ۲ امتیاز        ج) ۳ امتیاز       د) ۴ امتیاز     ه) ۵ امتیاز

 
سوال:

۱) به خود مطمئن هستم؟
الف) بسیار زیاد     ب) زیاد     ج) تا حد متوسط     د) کمی     ه) هرگز

 ۲) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟
الف) بسیار زیاد     ب) زیاد     ج) تا حد متوسط     د) کمی     ه) هرگز

۳) آرام هستم؟
الف) بسیار آرام     ب)  تا حدود زیادی آرام     ج) تا حد متوسط     د) کمی آرام     ه) هرگز

۴) عصبی هستم
الف) هرگز     ب) بسیار کم     ج) تا حد متوسط     د) خیلی     ه) همیشه

۵) ناراحت هستم
الف) هرگز     ب) بسیار کم     ج) تا حد متوسط     د) خیلی     ه) همیشه

۶) بدنم همواره مرطوب است
الف) هرگز     ب) بسیار کم     ج) تا حد متوسط     د) خیلی     ه) همیشه

۷) تنفسم منظم است
الف) هرگز     ب) بسیار کم     ج) تا حد متوسط     د) خیلی     ه) همیشه
 
۸) احساس تنش در معده دارم
الف) هرگز     ب) بسیار کم     ج) تا حد متوسط     د) خیلی     ه) همیشه

حالا امتیاز ها را با هم جمع کنید و تفسیر آنرا در زیر مشاهده کنید:

 

امتیاز کمتر از ۲۴ : فراد طبیعی را می رساند که اختلال اضطرابی و مشکل عمده ای ندارند

 

امتیاز بین ۲۴ تا ۳۲ :اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال, می توانید با استفاده از کتابهای اضطراب آن را هم برطرف کنید.

 

امتیاز بین ۳۲ تا ۵۰: شما به اضطراب شدید مبتلا هستید, به طور حتم باید به روان شناس مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید