دوست قدرتمندم سلام!

یک سلام پرتوان و پرانرژی. امیدوارم هرجا که هستی بر قله های موفقیت بدرخشی و خوش بدرخشی.

سال ۱۳۹۷ چگونه گذشت؟! درست شنیدی، دقیقا! سال ۱۳۹۷ چگونه گذشت؟

همه افراد بی هدف فکر می کنند پایان سال رو باید تموم کنن، جشن بگیرن، واسه اینکه سال داره نو میشه، اما همه افراد قدرتمند و هدفمند، پایان سالشون رو جشن می گیرن برای اینکه قبل از پایان سال هدف گذاری درست کردن، رسیدن به اهداف رو تجربه کردن و تونستن آینده خودشون رو خلق کنن.

آدم ها به دو دسته تقسیم می شن؛ دسته اول افرادی که هدفمندن، گام برمی دارن، حرکت می کنن، استارت می زنن و زندگی می کنن و دسته دوم عده ای هستند که فقط زنده هستن و از آینده فقط نگرانی، اضطراب، خودخوری و دلهره دارن که در آینده چی میشه. این، تقکیک بین آدم های موفق و ناموفقه.

انتخاب با توئه، می خوای جزو آدمایی باشی که موفقن، قهرمانن، برنده زندگیشونن یا آدمایی که ناموفق، قربانی و بازنده ان. می خوای جزو کدوم یکی از افراد باشی؟ زنده باشی یا زندگی کنی؟ من زیاد دیدم افرادی رو که فقط زنده بودن، افرادی که نق می زدن، بهونه گیری و داستان سرایی می کردن و همیشه در فقر مطلق از نظر عاطفی، روحی و روانی بودن؛ خودمم هم جزوشون بودم! لحظات زیادی از زندگیم رو جزو افرادی بودم که قربانی و بازنده بودن، هدف که نداشتم هیچی، برای اهداف دیگران کار و زندگی کردم و هر لحظه صبحمو شب و شبم رو صبح می کردم و فقط آرزوی مرگ داشتم.

دوست دارم در مورد گذشته ام صحبت کنم، گذشته ای که تغییر نکرده، همونه ولی بازهم تکرار می کنم چون با تکرارش به خودم قدرت می دم. قدرتی که چیه؟ به خودم می گم تونستم تا اینجا بیام و از اینجا به بعد هم می تونم خلق کنم، آنچه که دوست دارمو خلق کنم.

یادت باشه دوست عزیزم، این تو هستی که باید تصمیم بگیری جزو ۹۷ درصد جامعه باشی که بی هدفن، داشتن انگیزه رو فراموش کردن، گام برداشتنشون باطله، دیگرانو مقصر می دونن، فقط زنده ان و هر لحظه قربانی لحظه هاشون هستن، یا جزو ۳ درصدی که حرکت هدفمند رو پیش گرفتن، برای ایمانشون، زندگیشون و همه چیزشون ارزش قائلن، اقتدار دارن و می رسن. رسیدنی که می خوام اون رو با هم تجربه کنیم.

دوست دارم همینجا در قسمت نظرات به من بگی چی دوس داری در سال ۹۷ داشته باشی؟ از نظر مالی، روانی، احساسی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی، همه و همه، هر چی که می خوای رو بنویس، فکر نکن از کجا و چه شکلی، فقط بنویس.

توی کلیپ بعدی بهت راهکار می دم که چطور به اهداف رسیدن رو تجربه کنی، پس بنویس و با افتخار حرکت کن، وقتی می گیش و می نویسیش، قدرتش رو بیشتر و بیشتر می کنی.

برای من بنویس چون با تو همراه هستم، برای دوستانی که توی سایت هستن بنویس چون می دونن قدرت هدفمندی ینی چی. پس بنویس و باور کن که خالق لحظه هاتی، زندگی کردن رو زندگی کن، زنده بودن هنر نیست، زندگی کردن هنره.

دوست دارم با من همراه باشی چون برای خودت احترام قائلی. اگر برای آینده ات، خلق لحظه هات، امروز کاری نکنی، بعدا حسرت خواهی خورد؛ به جای اینکه حسرت بخوری استارت بزن، اقدام بکن و حرکت کن.

هرجا که هستی، بدرخشی و خوش بدرخشی.