در لحظه حال زندگی کنید.

0

خانم های عزیز که دوست دارید جذابیت زنانه تان را کشف کنید، این را بدانید برای اولین قدم باید یاد بگیرید در لحظه حال زندگی کنید. زندگی در اینجا و اکنون.

تجربه کردن زمان حال به ما کمک می کند که به نگرانی ها، دلواپسی ها، پشیمانی ها، اشتباهات، چه شده ها، چه نشده ها، آنچه که باید انجام شود، آنچه که نباید انجام شود، آینده و گذشته خود خط قرمز بکشی%8

حتما بخوانید  ابعاد شخصیتی زنان

نظرات بسته شده است.