افکار مثبت و التیام بخش داشته باش.

تفکر مثبت

نکته های ناب

 

خانمهای عزیز برای کشف جذابیت زنانه تان باید بتوانید افکار خود را کنترل کنید ما اینگونه خلق شده ایم که دائما فکر کنیم؛ اما تفکرات ما خواه مثبت و التیام بخش باشد و خواه منفی و نگران کننده باشد به صورت احساسات به ما باز می گردد.

ما زمانی که افکار عصبانی داشته باشیم عصبانی می شویم. وقتی افکار پر از رنجش داریم احساس رنجش می کنیم. وقتی رفتار عجولانه داریم ترس اینکه ترس اسنکه وقت نداریم را می کنیم؛ وقتی افکار ما پر از استرس و اضطراب باشد احساس فشار می کنیم. در حقیقت احساسات ما از افکارمان پیروی می کند. وقتی شما به خود می گویید منزل من هیچ وقت تمیز نمی شود به دنبالش فکر این را می کنید که من تنها کسی هستم که اینجا کار میکنم و بعد فکر می کنید من از خانواده ام، زندگی ام متنفرم. خیلی زود این افکار در احساسات شما تاثیر می گذارد و آشفته و ناراحت می شویم. خیلی ها این سلسله افکار را “یورش های فکری” می نامند. قطعا هرچه زودتر یورش های فکری خود را متوقف کنید نتیجه ی بهتری می گیرید.

اما شاید الان به خود بگویید درست است، باشد تسلیم، افکار به افکار دیگر مبدل می شود و بر احساساتم اثر می گذارد اما راه توقف این یورش های فکری چیست؟ راهش فقط و فقط جایگزین تفکر مثبت و التیام بخش می باشد. وقتی احساس خشم یا نفرت میکنید از خدا بخواهید به شما کمک کند تاحس خود را درک کنید از آن درس بگیرید. با خشم و نفرتتان کنار بیایید و آن را بپذیرید و بعد از وجودتان بیرون کنید و از خدا کمک بخواهید کسانی که از دستشان عصبانی و خشمگین هستید را مورد رحمت قرار بدهد و به خود بگویید من.. را می بخشم و من خودم را می بخشم.

وقتی احساس ترس می کنید از خدا بخواهید ترس را از شما دور کند. با خود بگویید خدا با من است و مرا به بهترین شکل راهنمایی می کند.
وقتی احساس بدبختی می کنید قدرشناسی را جایگزین این فکر کنید و با خود بگویید من بابت هر چیزی که در زندگی ام دارم از خدا، جهان هستی، همسرم، فرزندم، خانواده ام، دوستانم و خودم متشکرم.

وقتی احساس فقر و تنگدستی می کنید به خود بگویید که خدا روزی مرا می رساند و در خزانه ی او به اندازه ی کافی برای همه است. وقتی احساس شرمندگی می کنید بر شرم خود غلبه کنید و با خود بگویید شخصیت من اشکالی ندارد من به اندازه ی کافی خوب هستم. وقتی به گذشته فکر می کنید افسوس نخورید به خود بگویید گذشته ی من برای رشد و آگاهی و تکامل من ارزشمند بوده است وقتی به آینده فکر می کنید به خود بگویید آینده خوب خواهد بود و خدا همراه و نگهبان من است. وقتی به مشکلات و مسایلتان فکر می کنیدبه خود بگویید به وقت مناسب راه حلی پیدا می کنید و هر مشکلی برای شما حکم یک بیداری را در زندگیتان دارد. هنگامیکه با یک فکری مخالف خود را ناراحت و نگران کردید پذیرش را در زندگی اجرا کنید و بگویید من این شرایط را می پذیرم.

وقتی احساس ناراحتی می کنید با خود بگویید این روزها هم خواهند گذشت. وقتی متوجه خواهش و نیاز خود می شوید بگویید خدا به بهتربن شکل ممکن که به صلاحم است نیاز و خواسته مرا برآورده می کند و خداوند از نیازهای من باخبر است. وقتی برای کسانیکه دوستشان دارید نگرانید از خدا بخواهید مراقب آنها باشند و به خود بگویید خدا مراقب من و هرکه من دوستش دارم است.

برای هر فکر خود یک جمله تاکیدی مثبت را جایگزین کنید تا فکر منفی از ذهنتان خارج شود.
تعهدنامه: من از امروز افکار مثبت و التیام بخش را برای خود انتخاب می کنم.
گردآوری: گروه پرتوآگاهی