ثروت می‌تواند یکی از راه‌های تقرب به خداوند باشد که با احسان، وقف و صدقه جلوه می‌کند و زنان از کسب این موهبت استثنا نشده اند.درباره مزایای استقلال اقتصادی بانوان خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا خدا به نیکوکاران از شما زنان، اجر عظیمی خواهد داد (احزاب، آیه‌ی ۲۹). » در اسلام، نمونه‌های زیادی از زنان ثروت مند داریم که از ثروت شان بهره‌ی معنوی برده اند و در راه اعتلای اسلام خرج کرده‌اند؛ هم چون حضرت خدیجه بسم الله الرحمن الرحیم که تمام ثروت شان را برای حفظ اسلام در اختیار پیامبر اسلام گذاشتند.

مزایای استقلال اقتصادی بانوان ، موجب رفاه بیش تر در زندگی و بی نیازی آن‌ها به دیگران در بسیاری از هزینه‌های شخصی و خانوادگی می‌شود و آنان می‌توانند بدون اجازه‌ی همسر از دارایی خود بهره ببرند و در هنگام نیاز، به خانواده و دوستان خود کمک کنند. داشتن درآمد و پشتوانه‌ی مالی، می‌تواند در ایجاد اعتمادبه نفس در زنان نقشی اثرگذار داشته باشد و نگرانی و ترس از نداشتن پشتوانه‌ی مالی را در آینده، برطرف کند.

زنانی که کار می‌کنند و درآمد دارند، اغلب چون سختی‌های به دست آوردن پول را تجربه می‌کنند، بیش تر احتمال دارد که قدر منابع مالی را بدانند و در تدبیر و مدیریت اقتصادی منزل کوشاتر باشند و از اسراف و تبذیر در هزینه‌ها اجتناب کنند.مزایای استقلال اقتصادی بانوان اشتغال زنان که بود باعث افزایش آگاهی و بینش اجتماعی آنان و ایجاد روحیه‌ی اعتمادبه نفس، رشد، استقلال فکری و روحی آنان می‌شود؛ هم چنین موجب کمک به فهم و درک مسائل زنان و کمک به حل این مشکل‌ها می‌شود؛ چراکه با حضور آنان در اجتماع، بیش تر مشکل‌ها و مسائل زنان را فهمیده و سعی در رفع آن می‌کنند.

برخی زنان به علل مختلفی، هم چون فوت یا ازکارافتادگی همسر، نان آور خانواده بوده و افرادی را تحت تکفل خویش دارند و درآمد آنان صرف ضرورت‌ها و مایحتاج زندگی می‌شود و داشتن منبع درآمد برای این گروه، بسیار لازم و ضروری است.

از آن جایی که درآمد برخی مردان به دلائل مختلفی کافی نبوده و تأمین کننده‌ی نیازهای زندگی نیست و آن‌ها توان حمایت مالی از خانواده ندارند؛ لذا استقلال مالی زن برای حمایت از مخارج زندگی، کمک خوبی برای برطرف ‎کردن نیازهای خانواده است. گاهی برخی از مردان به علل مختلفی، از جمله اعتیاد یا بی مسئولیتی و رهاکردن خانواده، از زیر بار تأمین مالی و نفقه، شانه خالی می‌کنند که با عدم استقلال اقتصادی زنان و نداشتن پشتوانه‌ی مالی، مشکل‌های زیادی برای خانواده پیش خواهد آمد و استقلال مالی زنان در این هنگام، می‌تواند بسیاری از مشکل‌ها را حل و اقتصاد خانواده را تأمین کند.

 معصومه تیموری