آنها می دانند گذشته را نمی‌توانند تغییردهند اما آینده هنوز آفریده نشده است و آینده شان اندیشه‌های آنهاست که می کوشند بیافرنید.
عاقلانه به گذشته نگاه می کنند و اندیشه و وقت خود را صرف چیزی می کنند که توان آفریدن و دگرگون ساختن آن را دارند.
نحوه اعتماد به نفس در زنان توانمند این است که اهداف را به صورت جملاتی مشخص درمی آورند به صورت جملات مثبت تکرار میکنند.
آنها میدانند نحوه اعتماد به نفس در زنان توانمند باید اهداف واقعی و معقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی به انها ممکن نباشد و نه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند.
خودشان برای زندگیشان تصمیم می گیرند آنها نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری دارند و درنتیجه اعتماد به نفس کامل تری دارند ،از هرفرصتی برای تصمیم گیری استفاده می کنند و این نیرو را در خود پرورش می دهند.
آنها همیشه تصویر روشنی از آنچه می‌خواهند دارند، و انرژی خود را بران هدف متمرکزمی کنند.
سعی میکنند دربرخی زمینه‌ها تخصص پیدا کنند. آنها آموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش می دانند.
آنها میدانند آگاهی عمومی لازمه زندگی فردی و اجتماعی است اما کافی نیست وبرای پیشرفت در زندگی فردی و حرفه‌ای باید در زمینه هایی متخصص ومنحصر به فرد باشند.
ارزش آن‌ها بستگی به این ندارد که چه دارند و چگونه به نظر می‌رسند. برای آن‌ها مهم این است که از چه روابط موفق و سلامت احساسی برخوردارند.
آنها می‌دانند تنها خودشان هستند که می‌توانند کاری برای شادبودن خود انجام دهند و نباید آن را به دیگری واگذار کنند و از دیگران انتظار داشته باشند.
آن‌ها می‌دانند که از این روز چگونه بیشترین استفاده را کنند. درک می‌کنند امروز تنها روزی است که می‌توانند از آن مطمئن باشند.
آن ها می‌دانند که با «نه گفتن» به دیگران فرصتی را پیدا می‌کنند که به خودشان «آری» بگویندواهمیت داشتن قدرت شخصی را درک می‌کنند و این باور را دارند که زندگی شان متعلق به خودشان است نه وابسته به دیگران.
آنها قدرت انتخاب در زندگی را باور دارند بنابراین به انتخاب‌های زندگی شان توجه ویژه‌ای می‌کنند. آنها از قدرت بخشش مطلع هستند، چرا که می‌دانند بخشیدن به یک فرد کمک به او نیست بلکه کمک کردن به خودشان است.
برنامه ویژه‌ای برای وقت گذراندن با خود دارند و برای شاد زیستن برنامه ریزی می‌کنند. هرگز موقعیت‌های بد و اتفاقات ناخوشایند را فراگیر و همیشگی نمی‌دانند و آن را شخصی ارزیابی نمی‌کنند.
آنها می‌دانند که خوشبختی و شادمانی بدون تلاش و زحمت نیست، بنابراین در نحوه اعتماد به نفس در زنان توانمند در مواقع بروز مشکلات به دنبال حل مسأله و یافتن راه حل‌های منطقی هستند.
آنها می‌دانند که در هرمرحله از زندگی، چیزی را از دست خواهند داد اما در مقابل، چیزی را هم به دست می‌آورند.
باور دارند بخشی از هویت آن‌ها به شغل و کاری که
انجام می‌دهند مربوط می‌شود، اما هرگز اجازه نمی‌دهند همه هویت شان را کارشان رقم بزند.
نحوه اعتماد به نفس در زنان توانمند این است که ایمان دارند می‌توانند صاحب همه چیز شوند، اما لزوماً همه چیز را در یک زمان به دست نمی‌آورند. به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت، روابط ارزشمند و زندگی پرمعنا اجزای تشکیل دهنده شادمانی و خوش بختی هستند.
خودشان را باور دارند، قدر شناس و عامل هستند. هیچ وقت خودشان را مقایسه نمی‌کنند زیرا می‌دانند همیشه کسانی وجود دارند که بیش از آن‌ها دارند. باور دارند اعتراف کردن به مسائلی که وجود دارد نخستین قدم برای تغییر دادن است.
آنهابه هر قیمتی وارد یک رابطه عاطفی نمی‌شوند. آنها ترجیح می‌دهند عشق برابر و پایدار و با ثبات را تجربه کنند. همیشه به دنبال یادگیری و تغییر هستند و هیچ گاه قدرت خلاقیت خود را دست کم نمی‌گیرند.