رسالت شخصی چیست؟

20 0

در این مطلب قصد داریم رسالت شخصی را درک کنیم تا بتوانید درک بهتری از زندگی خود داشته باشیم به همین جهت توجه شما را به متن زیر جلب میکنیم

چرا بوجود آمده‌ام؟ مأموریت من در هستی چیست؟ رسالتم در این زندگی کدام است؟ این سؤالی است که هر انسانی باید از خود بپرسد و مدتی برای جستجوی پاسخش بیاندیشد.

سؤال اول این است که: من کیم و از کجا آمده‌ام؟ بعبارت دیگر چه کسی پدیدم آورده است؟

و سوال دوم این که: پایان کار من چیست و پس از مرگ به کجا می‌روم؟

رسالت شخصی چیست
رسالت شخصی چیست ؟

بعضی از متفکران، این پرسش‌ها را با کلمات مختصر از کجا؟ به کجا؟ و برای چه؟ مطرح نموده‌اند.
آیا شما کشف کرده اید که اصلا برای چه به این دنیا آمده اید؟ اگر فکر میکنید به این دنیا آمدید تا یک زندگی آرام و بی سر و صدایی داشته باشید و بعد از طی میانگین عمر یک انسان معمولی از این دنیا بروید سخت در اشتباه هستید.شما قرار است کار بزرگی در این دنیا به سرانجام برسانید.
برای چه به این دنیا آمدید؟

هیچکس پاسخ این سوال را نمیتواند به شما بدهد، به جز خودتان !
فقط خودتان میتوانید کشف کنید که چرا به این دنیا آمدید و قرار است در این دنیا چیکار کنید؟ چه تغییری ایجاد کنید و چه تاثیری برای نسل های بعدی داشته باشید؟

دلیلی که اکثر مردم زندگی یکنواخت و خسته کننده ای دارند، حتی با وجود اینکه پول و ثروت زیادی دارند همین مورد است… آنها رسالت شخصی و مقصد نهایی زندگی شان را نمیدانند.

و وقتی نمیدانند قرار است به کجا برسند، طی کردن مسیر زیاد برایشان جالب نیست و از دیدن تابلوهای راهنما که چقدر به انتهای مسیر مانده خوشحال نمیشوند.

رسالت شخصی آن چیزی است که برای رسیدن به آن اشتیاقی سوزان داشته باشیم و در انجام دادن آن کار خستگی برایمان بی معنا باشد کارهایی است که در آنها استعداد داریم و فکر می‌کنیم که به خاطر آن بدنیا آمده ایم باید فکر کنیم و ببینیم که چه چیزی در زندگی‌مان وجود دارد و چه کارهایی با توجه به ویژگی های بالا وجود دارد و آنها را شناسایی کرده و فقط در راستای آن حرکت کنیم.

قرار داشتن در مسیر درست زندگی را انسان از اتفاقاتی که برایش می افتد و نتایجی که می‌گیرد و حس درونی‌اش متوجه می‌شود. وقتی که در مسیر درست باشی نشانه های کائنات یکی پس از دیگری برایت نمایان می شوند و تو می توانی پیام کائنات را بخوانی.

رسالت شخصی هر فرد بنا به توانمندی ها و علایق فردی اش با دیگری تفاوت دارد. آن هدفی که با اندیشیدن به آن احساس رضایت میکنی و هدفی که در ذهنت می بینی رسیدن به آن بزرگترین آمال تو می‌باشد و می‌تواند هدف تو باشد. هرچه هدف زیباتر و متعالی تر و مفیدتر باشد این هدف درست‌تر و صحیح‌تر است.

رسالت شخصی با هدف متفاوت است. اهداف جایی است که ما به‌سوی آن حرکت می‌کنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان می‌یابد. اما رسالت شخصی چون قطب‌نمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص می‌کند. رسالت یا غایت، بی‌نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را می‌نمایاند و فقط می‌توان با آن هم‌سو شد. ما اهداف خود را تعیین می‌کنیم ولی رسالت را باید کشف کنیم.

رسالت شخصی چیست ؟
کشف رسالت شخصی

رسالت ما با هدف خلقت و معنای وجودی ما پیوند دارد. جوهر راستین وجود ما معنوی است. ما موجوداتی معنوی هستیم که در قالب جسمانی متجلی شده‌ایم. انسان‌هایی نیستیم که گهگاه تجربه‌های معنوی دارند بلکه برعکس “موجوداتی معنوی هستیم که گهگاه تجربه‌هایی انسانی داریم”. ما اینجا هستیم تا ضمیر برتر یا جوهر معنوی خود را کشف کنیم. باید خودمان دریابیم که خدای درونمان می‌خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت درونمان را بیان و عیان کنیم.

حتما بخوانید  20 درصد تخفیف ویژه

برای کشف رسالت شخصی خود باید در اعماق وجود خود جستجو کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که هدف از خلقت ما چه بوده است و اینک در فرصتی که داریم، قصد ایجاد چه تغییرهایی را داریم و پس از کشف رسالت شخصی آن را در چند سطر بنویسیم.

نوشتن رسالت شخصی باید شامل این موارد باشد:
خلاصه باشد
واژه‌های مثبت با بار احساسی نیرومند در آن به‌کار رفته باشد
گویای این باشد که چه کار می‌خواهید بکنید و چگونه شخصی میل دارید باشید
ارتباط شما با دیگران را تعیین کند
رفتارتان را در هر روز، هر دقیقه و هر لحظه توجیه کند

نوشتن رسالت شخصی

با کشف رسالت شخصی، کار عاشقانه ما با توانایی‌ها و نبوغ ذاتی‌مان در راستای ارزش‌ها و معنای حقیقی زندگی‌مان همسو می‌شوند. رسالت شخصی، مثل قطب‌نمایی، مسیر هر لحظۀ زندگی ما را برای شکوفایی نبوغ ذاتی و انجام کار عاشقانه‌مان نشان می‌دهد. کار عاشقانه و نبوغ ذاتی در واقع ابزار و نیروی به انجام رساندن رسالت شخصی ماست. باید از خود بپرسیم که قرار بوده با این استعداد ویژه که آمیخته به عشق و اشتیاق است چه غایت و مقصودی را دنبال کنیم.
دیپاک چوپرا می‌نویسد:
هر انسانی دارای استعدادی بی‌همتاست. کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره به انجام آن قادر هستید.
تفاوت رسالت شخصی با هدف
باید دقت کنیم که نباید رسالت را با هدف اشتباه بگیریم. هدف آغاز و پایانی دارد درحالی‌که رسالت فرآیند مستمری است که معرف هر لحظه از زندگی ماست. رسالت شخصی با هدف متفاوت است. اهداف جایی است که ما به‌سوی آن حرکت می‌کنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان می‌یابد. اما رسالت شخصی چون قطب‌نمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص می‌کند. رسالت یا غایت، بی‌نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را می‌نمایاند و فقط می‌توان با آن هم‌سو شد. ما اهداف خود را تعیین می‌کنیم ولی رسالت را باید کشف کنیم. رسالت ما با هدف خلقت و معنای وجودی ما پیوند دارد. جوهر راستین وجود ما معنوی است. ما موجوداتی معنوی هستیم که در قالب جسمانی متجلی شده‌ایم. انسان‌هایی نیستیم که گهگاه تجربه‌های معنوی دارند بلکه برعکس «موجوداتی معنوی هستیم که گهگاه تجربه‌هایی انسانی داریم.» ما اینجا هستیم تا ضمیر برتر یا جوهر معنوی خود را کشف کنیم. باید خودمان دریابیم که خدای درونمان می‌خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت درونمان را بیان و عیان کنیم

حتما بخوانید  آیا احساس وابستگی را می توان عشق نامید؟


دیپاک چوپرا می‌نویسد:
هر انسانی دارای استعدادی بی‌همتاست. کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره به انجام آن قادر هستید.
تفاوت رسالت شخصی با هدف
باید دقت کنیم که نباید رسالت را با هدف اشتباه بگیریم. هدف آغاز و پایانی دارد درحالی‌که رسالت فرآیند مستمری است که معرف هر لحظه از زندگی ماست. رسالت شخصی با هدف متفاوت است. اهداف جایی است که ما به‌سوی آن حرکت می‌کنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان می‌یابد. اما رسالت شخصی چون قطب‌نمایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص می‌کند. رسالت یا غایت، بی‌نهایتی مستمر و مستقل از زمان است که تنها جهت را می‌نمایاند و فقط می‌توان با آن هم‌سو شد. ما اهداف خود را تعیین می‌کنیم ولی رسالت را باید کشف کنیم. رسالت ما با هدف خلقت و معنای وجودی ما پیوند دارد. جوهر راستین وجود ما معنوی است. ما موجوداتی معنوی هستیم که در قالب جسمانی متجلی شده‌ایم. انسان‌هایی نیستیم که گهگاه تجربه‌های معنوی دارند بلکه برعکس «موجوداتی معنوی هستیم که گهگاه تجربه‌هایی انسانی داریم.» ما اینجا هستیم تا ضمیر برتر یا جوهر معنوی خود را کشف کنیم. باید خودمان دریابیم که خدای درونمان می‌خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت درونمان را بیان و عیان کنیم

20 نظرات
 1. gamefly می گوید

  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  There has to be a way you are able to remove
  me from that service? Cheers!

 2. gamefly می گوید

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social
  networks!

 3. how to download minecraft free می گوید

  I was able to find good info from your articles.

 4. minecraft free download pc می گوید

  Thank you, I have recently been looking for information about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far.
  However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

 5. g می گوید

  Wonderful blog! Do you have any helpful hints for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Appreciate it!

 6. g می گوید

  What’s up friends, its great paragraph concerning educationand entirely explained, keep it up all the time.

 7. g می گوید

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I’ll definitely comeback.

 8. minecraft pc download می گوید

  magnificent points altogether, you just won a new reader. What
  might you recommend in regards to your publish that
  you just made some days in the past? Any positive?

 9. minecraft free download pc می گوید

  Your means of explaining the whole thing in this
  paragraph is genuinely nice, all be capable of
  simply understand it, Thanks a lot.

 10. mojang minecraft download می گوید

  I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 11. how to download minecraft می گوید

  Good post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate
  a little bit further. Many thanks!

 12. gamefly free trial می گوید

  What i do not realize is actually how you’re no longer really a lot more smartly-appreciated than you might
  be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably relating to this topic, produced
  me for my part imagine it from so many numerous angles.
  Its like men and women aren’t interested except it is one thing
  to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding.
  At all times maintain it up!

 13. how to get help in windows 10 می گوید

  Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues
  with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 14. gamefly free trial می گوید

  Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone
  during lunch break. I love the info you provide here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!

 15. gamefly free trial می گوید

  Great work! That is the kind of information that should be shared across
  the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this post upper!
  Come on over and visit my site . Thanks =)

 16. Ellgype می گوید

  Zithromax Ship To Canada viagra Farmacie Online Italiane

 17. playstation 4 best games ever made 2019 می گوید

  Hi, its pleasant piece of writing concerning media print, we all know media is a fantastic source of facts.

 18. quest bars cheap می گوید

  You can certainly see your expertise in the article you
  write. The arena hopes for more passionate writers
  like you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time follow your heart.

 19. KelErycle می گوید

  Clobetasol Overnight With Free Shipping Oldham generic cialis Cialis Gratuit Generic Cialis Sales In Uk

 20. http://tinyurl.com/yxpob48y می گوید

  Howdy I am so excited I found your site, I really found you by error, while I was looking on Yahoo
  for something else, Regardless I am here now
  and would just like to say kudos for a remarkable post and a
  all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to look over it all at the moment but
  I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the awesome work.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.