دختر ها ;

مقدس و دوست داشتنی هستند ;
آن ها درست همان ملکه های آینده هستند که
در زمان دختر بودنشان بیشتر از هر زمانی دوستداشتنی می شوند;
دختر ها از هنگام تولد تا رسیدن به مقطع جوانی زندگی سـاده و بی دغدغه دارند و
امــا امان از جوانی…امانان از عاشقی و دل باختگی…

دختر ها تنها یک بار عاشــق می شوند;

آنها برای  کنار عشقشان بودن ; از همه ی علایق و لذت های زندگی می گذرند و ;
هر شب قبل از خواب به زندگی در کاخی
زیبا و در کنار همسری که تا سرحد مرگ دوستش دارند فکر می کنند
گاهی باید زندگی وعشق را از نگاه خودشان درک کرد;
زیرا مردها وقتی عاشق می شوند گویی دوباره متولد شده اما دختر ها می مــ♥یرند

دختر ها با عشق اولشان ساده تر هستند;
انگار ساده می پوشند، ساده می گیرند;
نگاهشان با شیطنت است
وقتی می خندد چشمشان برق میزند
مدام صدایت میزنند;
اما..
اگر ترکش کنی;
اگر فریبش دهی، اگر اذیتش کنی…
اگر دنیایش را بهم بریزی
می بینی کم کم غلیظ تر آرایش می کند…
لباس های پر زرق و برق تری می پوشد…
نگاهش توی عکس با غرور دوخته شده است به دوربین…
خنده هایش هم دیگر حقیقی نیستند…
تلخ پوزخند میزنند…
از یک عشق عمیــق میگذرند
و دیگر سادگی هیچکس چشمش را نمی گیرد…
دیگر هیچ مرد معمولی ای را نمی پسندد،
هیچ مرد معمولی را قهرمان فرض نمی کند،
دیگر برای هیچ مردی، رویایی ندارند…
باید قهرمان باشی تا قهرمان ببیندت…
چهار شانه باشی، مرد باشى;
به هر چیزی دل میبندند جز قلب..!
جز عشق!!
دختر ها فقط با عشق اولـــــشان ساده هستند،
ســـــــاده ها را ســـــــاده نگـــــه دارید…
چون هیچ دختری وقتی غرورش له شود،
دیگر هرگز عاشق نمیشود…دیگر حتی عشق خودش را

هم نمی خواهد

زن ها
را نمی توان آسان شناخت،
مثلاً اینکه گاهی حاضرند
خوشبخت نباشند؛
البته فقط
در کنار مـــــــ♥ـــــــردی که دوستش دارند…

#فریبا_مهر

نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید