نکته هایی برای جلوگیری از خستگی بانوان
• در زمان حستگی علائم خستگی را تشخیص دهید
• یاد بگیرید در صورت لزوم از کمک دیگران استفاده کنید.
• از محدودیت های خود، زندگی شخصی و ومحل کارتان اطلاع یابید.
• نظم ومقررات رادر انجام مسئولیتها و وظایف روزانه ی زندگی تان حفظ کنید.
• در طول روز کاری زمانی را به «ساعت فراغت» از کار اختصاص دهید.
• مسئولیت های گوناکون خود را تفکیک کرده و به کار و زندگی تان تنوع بدهید
• حداقل سالی دوبار از تعطیلاتی کوتاه بهره مند شوید
• سعی کنید مسائلی را که به شما فشار می اورند از بین برده و خود را با ان چه نمی توانید تغییر دهید وفق دهید
• زمان خود را ساماندهی کرده بر وظایف اصلی تان متمرکز شوید.
• باور کنید خستگی بدترین دشمن شماست . سعی کنید آن را جدی بگیرید
• آن دسته از مسائل تنش زای زندگی و کار را که می توانید عوض کنید و همین طور بخش هایی را که نمی توانید تغییر دهید، را شناسایی کنید.
• اگروقت زیادی را به مسائل جزئی و پیش پا افتاده اختصاص دهید، برای خود فهرستی از اولویت های تان تهیه کنید.
• از کارهایی که در محل کار یا زندگی تان وجود د اشته باشد و بیش از هر چیز ازارتان می دهد فهرستی تهیه کنید.
• اهداف عمده ای که ثمر دادنشان خیلی طول می کشد از آن هایی که سریع تر نتیجه می دهند تفکیک کنید.
• از میزان انگیزه ی خود برای حضور در خانواده یا فعالیت در حرفه ای خاص آگاهی یابید.

نکته هایی برای جلوگیری از خستگی بانوان:
تست ارزیابی برای میزان خستگی شما در زندگی
هر یک از موارد زیر را بخوانید و براساس نمره های زیر به آن ارزش بدهید:
۱: هرگز ۲: معمولا ۳: خیلی اوقات

نکته هایی برای جلوگیری از خستگی بانوان در طول روز:

 1. درگیر فشارهای روانی زیاد، گرفتگی در پشت شانه ها، خواب مشکل
 2. احساس «عدم برخورداری از پشتیبانی» این احساس که دیگران «بی ملاحظه » هستند.
 3. بی میلی و بی اشتیاقی
 4. احساس همیشگی «بیماربودن» خستگی یا کلا فرسودگی
 5. همیشه «نگران» چیزی بودن، دغدغه داشتن
 6. بروز این سوال «چرا» در همین نقطه متوقف شده ام؟
 7. احساس گناه
 8. سرخوردگی از کار یازندگی خانوادگی
 9. احساس «یاس»
 10. «من واقعی» در محل کار یا خانه حضور ندارد
 11. احساس بی پناهی و قربانی بودن
 12. آرزوی «من واقعی» بودن در محل کار یا زندگی
 13. این احساس که برآورد این همه انتظارات از توانایی من بیشتر است؟
 14. نکوهش بقیه برای هرکاری که می کنند
 15. بی توجهی به خانواده، همکاران و سایرین
 16. احساس خود را فدا کردن
 17. خیلی حالت تدافعی به خود گرفتن
 18. انزوا گزینی
 19. زیر سوال بردن ارزش ها و داوری های فردی
 20. احساس ترس از مردم
 21. ایجاد این سوال که «یعنی زندگی همه اش همین است»؟
 22. بی توجهی به دنیای خارج
 23. جدا کردن خود ازدوستان و اعضای خانواده
 24. شکایت از این که «چرا با این که قبل بیشتر جان می کنم کمتر موفق می شوم؟»
 25. احساس باارزش شناخته نشدن
 26. پناهبردن به تقبل مسئولیت و کار بیشتر
 27. آرزوی فرار کردن
 28. افسردگی دائمی
 29. صرف نظر از تعطیلات به خاطر حجم کاری بالا
 30. ناامیدی از سیستم
 31. احساس بدگمانی شدید
 32. شوقی برای دمیدن آفتاب فردا نداشتن
 33. رویاپردازی یا خیالبافی در سراسر روز
 34. احساس شکست خوردن در هر کاری که انجام می دهید
 35. ابتلای بیشتر به بیماری ها و وطولاتی تر شدن دوران آن و ابتلا به بیماری های روانی تنی
 36. فرار از ارتباطات مهم
  تفسیر نتایج
  از هر یک از احساسات فوق می توان برای تعریف خستگی استفاده کرد. اگر جواب شما بین ۳ تا ۸ بالاتر است، شما در معرض خستگی و فرسودگی هستید.
  معصومه تیموری