مرور رده

زندگی مشترک

اگر خواستگار ندارید بخوانید

در سایت سوالات زیادی توسط مخاطبین مطرح می‌شوند. تعداد زیادی از این سوالات، به بحث ازدواج و نداشتن خواستگار یا نداشتن خواستگار دلخواه می‌پردازد. گروه تحقیقاتی…

مشاوره قبل از ازدواج

نباید مشاوره قبل از ازدواج را با ((اجازه برای ازدواج)) اشتباه گرفت. در مشاوره پیش از ازدواج معمولاً هردونفر به همراه هم به مشاور خانواده مراجعه می‌کنند. مشاور…