مرور رده

زندگی مشترک

مشاوره قبل از ازدواج

نباید مشاوره قبل از ازدواج را با ((اجازه برای ازدواج)) اشتباه گرفت. در مشاوره پیش از ازدواج معمولاً هردونفر به همراه هم به مشاور خانواده مراجعه می‌کنند. مشاور…