خصوصیات زنان توانمند

رهایی از افکار منفی

زنان توانمند نغمه افسردگی سر نمی دهند

 

آنها برای رسیدن به اهدافشان تلاش می کنند و ;

خودشان عامل تغییر و تحول هستند.

 

 

آنها به خودشان افتخار می کنند و علی رغم نظرات دیگران ;

در پایان روز در آینه زندگی فقط بازتاب خودشان را می بینند.

 

 

زنان توانمند برای خودشان به عنوان فردی الهی، ارزش قایل هستند ;

البته می دانند فردی بی عیب و نقص نیستند  ولی سزاوار احترام و پذیرش هستند.

 

 

آنها سرحال و شاکر هستند ; آنها ایمان دارند فقط نگرش خودشان است ;

که اهمیت دارد و دنیا را متحول می کند.

 

 

زنان توانمند قدر اوقات خودشان را میدانند و بر این باورند که زمان ;

ارزشمندترین مولفه زندگی است.

 

 

آنها با خودشان و دیگران  روراست هستند و در روح و روانشان ;

به دنبال حقیقت هستند  و تلاش می کنند مسیر الهی را در زندگی شان  دنبال کنند .

matlab46

 

آنها در برابر همسر ; فرزندان ; اعضای خانواده و دوستان عشقی بی قید و شرط دارند.

 

 

آنها خودشان را دوست دارند زیرا می دانند عشق به خود ;

باعث ایجاد انرژی قوی درونی می شود و همین عشق قوی ساطع شده ;

دیگران را هم احاطه می کند .

 

 

زنان توانمند در زندگی بخشنده هستند.

 

 

آنها به‌خوبی تشخیص می‌دهند که انرژی خود را روی انجام چه‌کارهایی متمرکز کنند.

 

 

زنان توانمند از ایده‌ها و افراد متفاوت استقبال می‌کنند.

 

 

آنها برای انجام ایده خود تلاش می‌کنندو همیشه به توانایی‌های خود اعتماد دارند.

 

 

آنها با افراد باهوش دیگر، هم فکری و مشارکت می‌کنند.

 

 

زنان توانمند برای انجام تمام‌ کارها از پیش برنامه‌ریزی می‌کنند.

 

 

آنها فقط واکنش نشان نمی‌دهند ; بلکه به‌خوبی فکر می‌کنند و ;

در مورد خود قضاوت منفی نمی‌کنند.

 

 

 

با تشکر از سرکار خانم باران بهاری

دیدگاهتان را بنویسید