برگزاری متفاوت ترین کارگاه‌ های تخصصی در تهران
مدرس : استاد معصومه تیموری اولین بانوی سخنران انگیزشی ایران

اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۵۹۴۶۱۱۶۰
کاربر گرامی !
چنانچه نمی توانید به صورت حضوری در این همایش حضور به هم رسانید ، میتوانید قطعات ویدئویی این استاد که در سایت سمینار ما تعبیه شده است ، و همچنین رزومه استاد تیموری را ملاحظه نمایید.
استاد معصومه تیموری