زنان و اضطراب

0 ۲

می توان گفت میزان خاصی از فشارهای روانی یا اضطراب برای ایجاد سازگاری صحیح فرد با محیط است. واکنش عاطفی یا روانی منفی در زمان تشدید و طولانی شدن اضطراب به خستگی، فرسودگی، ناامیدی یا نارضایتی می انجامد و باعث  مشکل گشایی، رشد؛ تغییر، آموزش ورضایتی جدی می انجامد. وقتی یک رویداد غیرمتظره رخ می دهد و فرد را ناچار می کند که درصدد رفع مشکل بربیاید. واکنش های سازگار کننده ای رخ می دهد مثل فرارو جنگیدن، سرکوب کردن احساسات یا بالا رفتن ضربان قلب، فشار خون، تعریق، تنفس، گشاد شدن مردمک، انقباض عضلات، درصورت اضطراب، میزان ضربان قلب، فشار قلب و تنفس بالا می رود.

اضطراب برای خانمها طبق تحقیقات در برابر مرگ همسر، جدایی از همسر، دوری از همسر، محکومیت به حبس، مرگ یکی از اعضای خانواده، جراحت یا بیماری شخصی، ازدواج، اخراج از کار، آشتی با همسر، بازنشستگی، تغییری در شرایط سلامتی، بارداری، مشکلات جنسی، تغییر در شرایط کاری، تغییر در شرایط مالی، مرگ یکی ازدوستان نزدیک، مشکل یا پدر یا مادر شوهر، آغاز یا پایان تحصیل، تغییر شرایط زندگی، ترک عادات شخصی، تغییر محل سکونت و تحصیل، تغییر ارتباطات اجتماعی، تغییر در عادات خورد و خوراک پیش می آید. برای کنترل اضطراب می توانید راهکارهایی را به کارببرید از جمله آشنایی با میزان اضطرابی که هر رویداد ممکن است ایجاد کند. از شرایطی که خانواده تان مرتبا دچار آن می شوند فهرستی تهیه کنید.

با رویداد کنار بیابید فکر کنید. در تصمیم گیری سعی کنید تغییرات زندگی را پیش بینی کرده و قبل از بروز آن ها برای تطبیق دادن خود با این شرایط تلاش کنید. فراموش نکنید حتی اگر عجله کنید و هول شوید، باز هم این اتفاقات روی خواهند داد. به موفقیت های خود در زندگی تان نگاه کنید وکامیابی را نهایت تلاش خود ندانید و افکار شادی آفرین را حفظ کنید.

دوست خوبم این را بدان این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.حفظ سلامت روان در حوادث ناگوار و ناملایمات زندگی از اهمیت ویژه ای برای داشتن یک زندگی آرام برخوردار است. حوادث ناگوار و مصائب و بحران ها بخش جدایی ناپذیر زندگی دنیوی است و تقریباً همه انسان ها در زندگی خود با چنین مسائلی روبه رو می شوند و این امری گریزناپذیر است؛ امّا همه انسان ها در برابر این مسائل، برخورد یکسانی ندارند. برخی در مقابل کم ترین سختی و ناگواری، خود را می بازند و به کام ناامیدی و بیم و اندوه می اُفتند و به غیر از شکوه و ناله، کار دیگری نمی کنند و نه تنها نمی توانند مشکل را برطرف کنند، بلکه بر پیچیدگی و دشواری آن نیز می افزایند.

امّا برخی دیگر در مقابل ناملایمات و مصائب، چون کوه استوارند و از لابه لای سخت ترین دشواری ها راهی به سوی جلو پیدا می کنند و مشکل را پشت سر می گذارند.

با قاطعیت می توان گفت همه مردان و زنان بزرگ و تاریخْ ساز و کسانی که توانسته اند نام خود را در تاریخ ثبت کنند و ماندگار شوند، از دسته دوم بوده اند.

این انسان ها در مقابل مشکلات و ناملایمات، زانو نزده اند و بیمارگونه ناله نکرده اند؛ بلکه سرافرازانه با کمال قوّت و قدرت و در نهایت سلامت و اقتدار، در برابر هر مشکلی مناسب ترین راه حل را پیدا کرده و پی گرفته اند.
اگر قرار بود که انبوه مشکلات و بزرگی مصائب آنان را از پا بیندازد، هرگز حماسه ای پدیدار نمی گشت و قهرمانی خلق نمی شد.
راز این استواری و ماندگاری، سلامت روان است که بدون آرامش، مفهومی برای آن متصوّر نیست.

امیدواریم از این مقاله کوتاه بهره کافی را برده باشید.
می توانید این مقاله را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
موفق و پیروز باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.