به یاد روزی باش

0 ۰

که زمین به لرزه در آید.
که بسیارروز بزرگی است.
که درهای آسمان گشوده شود.
که کوه ها به مانند سراب گردد.
روزی که آدمی هر چه کرده به یاد آرد.
روزی که جهان بلرزد.
روزی که دل ها مضطرب و هراسان و چشم ها به زیر افکنده خواهد گشت.
وگروهی رخساری گردآلود و به رویشان خاک(ذلت)نشسته.
وهرکس هر آنچه بر خود حاضر کرده همه را بداند.
به یاد روزی باش که هیچکس برای کسی قادر بر هیچ کار نیست و تنها حکم و فرمان؛ در آن روز با خدای یکتاست.
ای انسان(غافل مباش از آن روز)البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت حق بکوش.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.