مرور برچسب

شانس

چگونه خوش شانس شویم؟

از: استیو کاوفمن (Steve Kaufmann) هنگامی که به ۴۵ سال گذشته برمیگردم، چنین به نظرم میرسد که بزرگترین عامل تمام موفقیتهای من به عنوان دانشجو، دیپلمات…

سد یا سکو؟؟

سد یا سکو؟؟ در زمان های گذشته ، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد.بعضی از…