قانون های دستیابی به موفقیت

قانون های دستیابی به موفقیت

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست. ۱- قانون پذیرش اینکه چطور با خودتان حرف می زنید، حداقل...
جهان جادویی “کودک خلاق درون”

جهان جادویی “کودک خلاق درون”

” بودلر” گفته : ” نبوغ یعنی بازیابی کودک درون. ” و ” پیکاسو ” گفته : ” هر کودکی هنرمند است. مساله اینست که چگونه پس از بزرگ شدن هنرمند باقی بماند! ” کودکان به طور طبیعی خلاقند و دارای تخیلی قدرتمند هستند. مخصوصا ”...

کاربرد هیپنوتیزم در تغییر خلق و خوی و شخصیت

بوسیله خود هیپنوتیزم، می توان قفل شخصیت را گشود و وارد محدوده شخصیت شد و دست به تغییر و تحول در ابعاد مختلف شخصیت زد. فرد با استفاده از خود هیپنوتیزم قادر است سازمان(آناتومی و ساخت) شخصیت خود را مورد تغییر و تحول قرار داده و به دلخواه خود بهسازی بپردازد. همچنین با...
به هیجانات خود دستور دهید!

به هیجانات خود دستور دهید!

ارسطو می گوید: عصبانیت، یک هیجان و یا احساس است و فردی که توانا در مدیریت هیجان باشد، می داند که این عصبانیت را چه وقت، کجا، با چه کسی و چگونه ابراز کند تا به جای این که برایش دردسر تولید کند، راه گشا باشد. هیجان نیز کلمه ای است که در فارسی بیشتر برای احساسات و حالات...
برای مقابله با ترس، جادوگری کنید!

برای مقابله با ترس، جادوگری کنید!

      تحقیقات نشان میدهد که معمولا انسانها همیشه از چند خطر میترسند: جنگ- عنکبوت- مرگ- رد شدن در هر کاری- ارتفاع- خشونت- تنهایی- آینده- جنگ هستهای. ترس از حیوانات همواره در انسانها وجود دارد. بطور مثال اکثر ما هرگز مار را در زندگی ندیدهایم اما از آن میترسیم....