اصول زبان بدن

اصول زبان بدن

زبان بدن ابزاری قوی برای ارتباط غیرکلامی می باشد، به بیانی دیگر زبان بدن که در واقع ارتباط غیرکلامی می باشد، گاهی تاثیر بیشتری از ارتباط کلامی دارد. در این مقاله تعدادی از رازها و اصول زبان بدن را معرفی کرده که به شما در روابط و قرارهای شخصی و کاری کمک شایانی می کنند....
شخصیت شناسی با زبان بدن

شخصیت شناسی با زبان بدن

زبان بدن به شما کمک می کند، هنگامی که در شرایط مختلف قرار می گیرید توانایی شناسایی افراد مختلف همچون افراد دروغگو، راستگو و آسیب پذیر را بشناسید و حتی می توانید گفت و گوی خود با دیگران را مدیریت کنید. به بیانی دیگر زبان بدن همانطور که به مردان و زنان موفق کمک می کند،...
ارتباط اعتماد به نفس با حرکات بدن

ارتباط اعتماد به نفس با حرکات بدن

همانطور که می دانید اعتماد به نفس از طریق زبان بدن زنان و حرکات آنها مشهود است. در جلسات کاری، موقعیت های اجتماعی و حتی محیط های دوستانه، حرکات بدن یک زن به خوبی قدرت، اطلاعات و اختیار وی را نشان می دهد. اعتماد به نفس و حرکات بدن تا حد زیادی به یکدیگر مربوطند و نکات...