مرور برچسب

بدبینی و شکاک بودن

ریشه بدبینی در رابطه عاطفی

اکثر اوقات بدبینی و شکاک بودن در بین زوج ها از علاقه بیش از حد آنها نسبت به یکدیگر نشات می گیرد چون آنها همسر خود را فقط برای خود می خواهند و از روابط…