مرور برچسب

ان ال پی

قانون ان ال پی برای موفقیت

همانطور که می دانید قانون NLP به علم برنامه ریزی عصبی کلامی اشاره دارد که این علم نوعی روش روان درمانی و رویکرد ارتباط است و به رشد فردی کمک بسیاری می…

فواید ان ال پی

ان ال پی (NLP) به معنای علم برنامه ریزی عصبی کلامی می باشد و به انسان کمک می کند تا بر افکار و احساسات فردی کنترل داشته و از طریق زبان تکلم، ذهن و بدن…

تغییر شخصیت انسان به کمک NLP

تغییر شخصیت انسان به کمک NLP قانونمندی های حاکم بر نظام هستی و ضمیر ناخودآگاه در نظام هستی برای هر قفل کلید ویژه ای است و برای اجرای هر فرایند در…

چگونگی جذابیت بیشتر

راهایی برای جذابیت بیشتر  تن صدای خود را كنترل كنيد.  یکی از نکات ضروری که باید همواره به خاطر داشته باشید ; ماهیت صحبت کردن است.…