اشتباهات زبان بدن در هنگام سخنرانی

اشتباهات زبان بدن در هنگام سخنرانی

زبان بدن یکی از بهترین و رایج ترین ابزارهای برقراری ارتباط می باشد و این روش شامل ارتباط های کلامی و غیرکلامی است. به کمک این ابزار و ویژگی های آن همچون ارتباط چشمی، حرکات دست و بدن و تن صدا می توانیم علاوه بر برقراری ارتباط، رساندن اطلاعات به مخاطبان، اعتماد به نفس و...