موفقیت را در آغوش بگیرید

آغوشتان را برای موفقیت باز کنید
اگر بتوانید موفقیت بیشتری را تصور کنید، موفقیت بیشتری به سراغ تان خواهد آمد. لحظه‌ای چشم خود را ببندید و فکر کنید که در کنار اقیانوس زیبایی ایستاده‌اید شما می‌توانید که با یک قاشق چایخوری از این اقیانوس استفاده کنید و یا می‌توانید یک سیستم لوله‌کشی از آنجا به داخل منزل خود بکشید.
دست کم روزی یک بار با آغوش کاملاً گشوده بنشینید و بگویید :
«آغوش من برای پذیرفتن همهٔ خیر و خوشی و فراوانی کائنات گشوده است‌.»
پس از مدت کوتاهی اثر این جملهٔ جادویی را در می‌یابید.

کائنات تمام آن چیزی را که در هشیاری شماست به شما می‌بخشد. پس به کم قانع نباشید و موفقیت ها را بیش از پیش بخواهید. این جملهٔ تأکیدی را در چند جای خانه در مقابل چشمانتان قرار دهید.
باید در هشیاری خود بپذیرید که موفقیت از همه جا و هر جا می‌تواند بیاید به شرطی که آغوش شما برای پذیرفتن آن باز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید