همانطور که می دانید زنان روحیه شکننده و متناقضی دارند. به عنوان مثال، در محل کار خود فکر می کنند که متقلب هستند و در خانه احساس بی ارزش بودن می کنند. برخی از آنان نمی دانند که می خواهند کارهای مردانه انجام دهند و توانایی آن را دارند یا فقط می توانند کارهای زنانه انجام دهند.

این ضعف شخصیتی معمولا در سنین نوجوانی شکل می گیرد. در سال ۱۹۹۱ طبق مطالعات انجمن زنان دانشگاهی در آمریکا، اعلام کردند که دخترها “اعتماد به نفس خود را در دوران بلوغ از دست می دهند”. در سال ۲۰۰۲ شورای دختران در اروپا، برنامه ای برای “حل مسئله بحرانی اعتماد به نفس پایین دختران نوجوان و جوان” را برگزار کرده و همچنین کتاب های معروفی درباره طیفی از منافع و نظرات قوی دختران را معرفی کردند. با رسیدن به سن جوانی، دختران برای اینکه مردان بیشتری را جذب کنند کم تر صحبت کرده، همچنین از شخصیت و منافع خود چشم پوشی می کنند، برای اینکه فکر می کنند اینگونه برای پسران جذاب ترند.

متاسفانه مشکل این است که این کارها برای بسیاری از زنان و دخترانی که در قرن ۲۱ زندگی می کنند مناسب نیست. نظریات انجمن زنان دانشگاهی در آمریکا توسط مطالعات جدید رد شد زیرا براساس این مطالعات، اعتماد به نفس دختران در نوجوانی کاهش نمی یابد. هرچند که نگرانی آنها در مورد ظاهرشان بیشتر از پسران است، اما اعتماد به نفس بیشتری در برخورد آنها مشهود است.

طبق تحقیقاتی که بر روی دختران و پسران ۱۲ تا ۱۷ ساله انجام شده، کسانی که از سمت والدین، دوستان و معلمان خود تحت حمایت بیشتری هستند، احساس بهتری نسبت به خود دارند.

در قرن ۲۱ همه چیز تغییر کرده و دختران از روحیه قوی و مثبت تری برخوردارند، اما هنوز هم زنان بزرگسال اعتماد به نفس پایینی دارند و حتی در بعضی از آنها شخصیت ترکیبی از مردانه و زنانه دیده می شود. مطالعات، چه قدیم و چه جدید، نمی توانند فرق بین اعتماد به نفس زنان و مردان یا حتی قدرت کنترل شرایط و حل مشکلات را تشخیص دهند.

نقطه ضعف بیشتر زنان و دختران این است که نمی دانند توانایی انجام کارهای مردانه را دارند یا زنانه، این موضوع پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. طبق گفته روانشناسان اعتماد به نفس پایین زنان و دختران دلیل اصلی شکست آنها و نرسیدن به اهدافشان است. گاهی با اینکه شرایط به خوبی برای رسیدن به هدف محیاست، بازهم گاهی از آن دست کشیده یا در آن شکست می خورند. این موضوع باعث شده که در جامعه همه فکر کنند که نمی توان برای انجام کاری بر روی آنها حساب کرد.

این موضوع همیشه جای بحث داشته و نظریات متنوعی نیز در مور آن مطرح می شود. با کمی توجه به توانایی ها و خصوصیات فردی، می توان اعتماد به نفس پیدا کرد و در جامعه و زندگی فردی، صفحات موفقیت را ورق زد.