در زمان مراقبه باید آرام و راحت باشید و لباس راحتی بپوشید و جای کمرتان خوب باشد شرایط نباید طوری باشد که حواستان پرت شود و یا این که در حین تمرین به خواب بروید. ذهنتان را آرام کنید، اگر در هنگام آرمیدگی افکار بدی به سرتان زد سریع آن را از سرتان بیرون کنید.

نگذارید فکرهای ناخوشایند به سرتان راه یابد. اگر چنین شد نفسی عمیق کشیده و فکرتان را آزاد کنید. در زمان تمرین هوشیار باشید، توجه خود را بر تغییراتی معطوف کنید که در بدن تان روی می دهند. مراقبه همانند سایر تمرین های ورزشی نیازمند صبر و تداوم است. وقتی به حالتی اسوده دست یافتید از خودتان تشکر کنید و با دل و جان این ستایش را بپذیرید. بر تنفس خود نظارت کنید. بر توازن پر و خالی شدن شش های تان از هوا دقت داشته باشید.  به راحت ترین وضع ممکن دراز بکشید وچشمان تان را ببنیدید. خود را شل و رها سازید. دست راستتان را مشت کنید. اینک خود را شل کنید. انگشتان دست راستتان را آزاد کنید انگشتتان را صاف کنید. می توانید احساسات متفاوت خود را حس کنید. این کار بادست چپ خود نیز تکرار کنید. دستان و بازوان تان را شل و آسوده تر نمایید. آرنج و عضلات دو بازوی خود را منقبض و گرفتگی شان را احساس کنید. همه ی ماهیچه های تان را شل و سست کنید. بدن تان را نیز در وضعیتی آسوده قرار دهید. اینک پیشانی تان را چین بیندازید چین آن را عمیق تر کنید و بعد آن را رها و صاف نمایید. به ابروی تان گره بیندازید و پیشانی تان را منقبض کنید چشمان تان را ببندید و آرام و رها باشید و بر وضعیت آسودگی خود تمرکز نمایید. فک تان را منقبض و دندان های تان را روی هم فشار دهید و بعد فک تان را شل کند. لبهای تان را از هم دور کرده و از آسودگی تان لذت ببرید. لب های تان را روی هم فشار دهید. آن ر آزاد کنید. بر عضلات گردن خود تمرکز کنید. سرتان را تا جایی که می توانید شل کنید آن را به وضعیت آرام و عادی خود بازگردانید. شانه های تان را بالا بیاورید و آن را در حالتی منقبض نگه دارید. شش های تان را پر از هو کرده سپس آن را خالی از هوا نمایید. سینه تان را که حال پس از بازدم شل و آسوده شده است رها کنید و به طور خودکار نفس بکشید. اکنون بر ماهیچه های شکمی تان تمرکز کنید. به منطقه ی اطراف معده تان، ماهیچه های معده را سفت کرده و ماهیچه های شکمی را منقبض نمایید. بر عضلات پشت و کمرتان توجه کنید. به کمرتان انحنا بدهید و دوباره آن را صاف کنید. انقباض را در کمر خود متمرکز کرده و سپس آن را شل و سست کنید. ران و باسن تان را منقبض و دوباره منبسط کنید. پا و ساق پای تان را شل کنید . پای‌تان را به سمت جلو خم کنید. بگذارید در قسمت ساق پا احساس گرفتگی کنید. پنچه های تان را سفت کنید. به ارمیدگی خود ادامه دهید. بر ایجاد آسایش و از بین رفتن گرفتگی در وجود خود توجه کنید.. وقتی تصمیم گرفتید به حالت عادی بازکردید از چهار تا یک بشمارید و سپس از جا بلند شوید. در این لحظه آرام با طراوت و سرزنده باشید و در خودهشیاری و آسودگی زیادی را احساس کنید.

امیدواریم از این مقاله کوتاه بهره کافی را برده باشید.
می توانید این مقاله را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
موفق و پیروز باشید.