مدیر موفق

جری مدیر یک رستوران است. او همیشه در حالت روحی خوبی به سر می‌برد. هنگامی که او محل کارش را تغییر می‌دهد بسیاری از...

بیست و یک قانون جالب در رفتار با همسر

 قانون اول با همسر خود موافقت کنید . با عیال خود موافقت کنید . اما کار خود را انجام دهید و اگر با عکس العمل...

عزت نفس

تقویت اعتماد به نفس عزت نفس از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت می باشد و از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر...

اعتماد به نفس

تقویت اعتماد به نفس عزت نفس از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت می باشد و از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر...

به ارامی اغاز به مردن میکنی

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن می‌کنیزمانی...

پدر پولدار پدر بی پول

 فصل اول: من دو پدر داشتم،یکی پولدار و دیگری بی پول.اولی تحصیلکرده و باهوش بود،او مدرک دکتری داشت و دوره ی چهار ساله ی دانشگاه...