خودآگاهی چیست و چگونه می‌توانیم به آن برسیم؟

خودآگاهی عبارت است از توانایی شناخت و درک نیازها، امیال، نقاط ضعف، عادات و هر جنبه‌ی دیگری که به‌ طرز رفتار یک...

شادی یک انتخاب است

بخش اول پیدایش یو گای خنده چه کسی یوگای خنده را ابداع کرد؟ مزایایی یوگای خنده انواع خنده نقش خنده...

داستان زندگی طاهره جوانی

حالا ماهی بیست میلیون درآمد دارم چهل و دو سال پیش وقتی من یازده سالم بود، سوختم. مادرم در حالی که بیشتر از...

ترفندهایی برای از جلوگیری از خستگی در بانوان

• در زمان حستگی علائم خستگی را تشخیص دهید • یاد بگیرید در...

تداوم عشق در زندگی زوجین

عاشق شدن یک لحظه است و عاشق ماندن بسیار دشوار و ادعای عاشق بودن راحت است و عاشق واقعی بودن سخت. متأسفانه...

آیا احساس وابستگی را می توان عشق نامید؟

عشقی که با وابستگی، به اسارت کشیدن، احساس مالکیت و داشتن و خودآزاری همراه باشد، دیگر عشق نیست؟ در این وابستگی، انسان...