بدون شرح

0
31

 بدون شرح
هیچ کس منتظر خواب تو نیست
    که به پایان برسد
لحظه ها می آیند ،
            سالها می گذرند،
                 و تو در قرن خودت می خوابی !
هیچ پروازی نیست
                        برساند ما را
                             به قطار دو هزار
                                 و به قرن دگران !
مگر انگیزه و عشق ،
                             مگر اندیشه و علم
                                   مگر آئینه و صلح ،
                                          و تقلاء و تلاش !
                                             بخت از آن کسی است،
                                                        که مناجات کند با کارش
و در اندیشۀ یک مسئله
خوابش ببرد
                                                                   و کتابش را بگذارد در زیر سرش
                                                                      و ببیند در خواب،
                                                                          حل یک مسئله را

                                      …باز با شادی درگیری یک مسئله بیدار شود

حتما بخوانید  حرف های به یاد ماندنی ...

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید