تماس با ما

کد پستی:

۱۵۹۴۸۱۶۷۱۱

شماره تماس:

۰۲۱۸۸۸۹۰۴۷۲

شماره مشاوره مستقیم :

۰۹۳۶۱۱۹۲۵۴۳

ایمیل:

masoumehteymouri2020@gmail.com

 

آدرس کانال های رسمی وب سایت در تلگرام:

کانال استاد معصومه تیموری

کانال زندگی هوشمند (معصومه تیموری)

کانال رمز و راز جذابیت (هنر زن بودن)

کانال معجزات رنگی

 

آدرس صفحه رسمی وب سایت در اینستاگرام:

پیج اینستاگرام استاد معصومه تیموری

معصومه تیموری