مرور رده

موفقیت زنان

زنان و مشکلات

همیشه دارای مشکلاتی خواهیم بود! آیا تاکنون این عبارت را شنیده اید ؟ هر روز مشکلی وجود دارد! بعضی مشکلات پایان ناپذیرند، بعضی از آن ها برطرف می شوند و بعضی…

زنان و اضطراب

می توان گفت میزان خاصی از فشارهای روانی یا اضطراب برای ایجاد سازگاری صحیح فرد با محیط است. واکنش عاطفی یا روانی منفی در زمان تشدید و طولانی شدن اضطراب به خستگی،…