مرور رده

روابط فردی

قهر و دعوا در خانواده

 چرا برخوردهای ساده در خانواده به قهرهای طولانی مدت تبدیل میشود؟ ریش سپیدها را نادیده می‌گیریم در گذشته‌های دور اگر میان دو نفر از بستگان شکر آب می‌شد،…

اگر خواستگار ندارید بخوانید

در سایت سوالات زیادی توسط مخاطبین مطرح می‌شوند. تعداد زیادی از این سوالات، به بحث ازدواج و نداشتن خواستگار یا نداشتن خواستگار دلخواه می‌پردازد. گروه تحقیقاتی…