مرور رده

قانون جذب

رازهای قانون جذب

قانون جذب یکی از قوانین کائنات می باشد که هم می تواند عملکردی مثبت داشته باشد و هم منفی. زمانی که فرد اجازه دهد افکار منفی در ذهنش خطور کنند و همیشه انرژی منفی…

افکار منفی را جذب نکنید

قانون جذب به ما ثابت کرده است که به هر آنچه که فکر یا توجه کنید، در زندگی شما عملی خواهد شد. توجه به افکار و اتفاقات منفی باعث می شود که شما ارتعاشات منفی نیز…

پول را به زندگیتان جذب کنید

جذب پول و ثروت یکی از مهم ترین مسائلی است که ما روزانه درگیر آن هستیم، در واقع می توان گفت که جذب ثروت باعث می شود که ما در روابطمان، زندگی عادی و امور روزانه و…

قانون شکرگذاری و افزایش

قانون جذب یکی از اصلی ترین قوانین آفرینش است که براساس این قانون، شما هر قدر ارتعاش بفرستید، به همان میزان نیز دریافت خواهید کرد. قانون ارتعاش نیز مانند قانون…

راز قانون ذهن

قانون ذهن یکی از قوانین جذب کائنات می باشد و می گوید: تمام افکار شما به واقعیت تبدیل شده و شما به آنچه که فکر می کنید تبدیل می شوید. بنابراین سعی کنید به آنچه…

قوانین جذب کائنات

همانطور که می دانید افکار انسان چه مثبت و چه منفی بر سرنوشت و زندگی یک شخص تاثیر می گذارد، به عبارتی همه ما انسان ها به چیزی که فکر می کنیم می رسیم، نه چیزهایی…

قانون ارتعاش و احساس

قانون ارتعاش یکی از اصلی ترین قوانین جذب می باشد همانطور که می دانید، این شرایط نیست که بر زندگی ما تاثیر می گذارد، بلکه این تصمیمات ما در شرایط مختلف هستند که…

قانون جذب عشق

قانون جذب عشق بر این اساس است که شما می توانید با به کار بردن کلمات عاشقانه و احساسات مثبت بر روی ذهن نیمه هوشیار خود اثر گذاشته و عشق و شخص مورد علاقتان را به…