مرور رده

پنج شنبه های پاسخ

تعدادی از سوالات شما انتخاب شده‌اند و در پنج شنبه های پاسخ استاد معصومه تیموری به صورت موضوعی به این سوالات می‌پردازند.

فراموش نکنید که شما هم می توانید سوالات خود را مطرح کنید.

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم.