مرور رده

تست های روانشناسی

تست افسردگی

  تست افسردگی   پرسش نامه «دکتر بک» یکی از بهترین معیار های روان پزشکی برای تعیین سطح افسردگی می باشد، جهت سنجش میزان افسردگی خود یا دیگران می توانید این…