سلام دوستان عزیزم

همه انسانها  در یک قسمت از زندگی خودشان با مشکلاتی که به دلیل نداشتن اعتماد به نفس بوده اند روبرو شده اند این نبود اعتماد به نفس در کسب و کار، برقراری ارتباط و نیز در ابراز عشق به معشوق ممکن است نمود پیدا کرده باشد.