‍ توصیه هایی به آقایان برای یک ارتباط زیبا و شگفت انگیز

چگونه قلب همسر خود را تسخیر کنم

آقای عزیز….

1-با همسرتان شوخی کنید…سر به سرش بگذارید و با او مهربان باشید
2-از غذایش بچشید …و از دست پختش تعریف کنید و بدانید که ;

اگر گاهی هم ظرف ها را بشورید عزیز تر میشوید.

3-محبت و عشق ورزی کلامی داشته باشید.

4-بوسیدن و در آغوش گرفتن بدون در نظر گرفتن مسایل جنسی داشته باشید.

5-شنونده خوبی باشید و از همسر خود انتفاد نکنید.

 
6ّ-همسر تان را مقایسه نکنید.

7-همراه و همدم همسر خود باشید و او را هیچ گاه مسخره یا سرزنش نکنید.

8-همیشه خوش بو و تمیز باشید.

9-صادق باش و قابل اعتماد .

10-مودب باشید و با احترام با همسرتون صحبت کنید.

11- با همسر خود هیچ گاه لجاجت و مشاجره نکنید.

قلب همسران

12-برای گردش و میهمانی رفتن سعی کنید همرا ه زن و فرزندان وقت بگذارید و ;

پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.

 

13-امتیازات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فامیل خود را در صورتی که با ;

همسر شما فاصله دارد مطرح نکنید.

 

14-کارهای همسر خود را تحسین کنید، تمجید و ستایش زن کلید کامیابی در ;

زندگی زناشویی است مخصوصا در مقابل دیگران.

 

15-در قبال همسر خود در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

 

16-زحمات و هزینه ای که برای خویشاوندان همسر تحمل می کنید بر او منت نگذارید.

 

17-همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید.

 

18-در مقابل همسر خود شاد و خندان باشید و خوش اخلاق باشید.
19-برای داشتن یک ارتباط زیبا و ایدال زمان و انرژی و هزینه کنید.

 

 

 

با تشکر از سرکار خانم باران بهاری

دیدگاهتان را بنویسید