هر چند استقلال مالی زنان فقط در اشتغال نیست ; قسمت عمده‌ای از استقلال مالی زنان ;

به اشتغال بر می‌گردد.

گرایش زن به سوی اشتغال ; بیش از همه بر خانواده و روابط زن و شوهر اثر می‌گذارد و در ;

بسیاری از مواقع ; به جای این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد ;

به تعارض و تقابل می‌پردازد و گاهی از موارد ; موجب زوال آن نهاد مقدس می‌شود.

اشتغال و استقلال اقتصادی بانوان به شکل‌های مختلفی ; به عدم هماهنگی بین زوجین منجرمی شود.

البته نمی‌توان برای تمام افراد جامعه ; نسخه‌ی یکسانی ارائه کرد.

تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی ; نیازهای فردی و اجتماعی ; شرایط محیطی و فرهنگی و

غیر آن ; هر کدام اقتضائاتی دارد که می‌تواند اشتغال را بر فردی قابل توجیه و معقول و

بر دیگری آسیب زا و غیرقابل توجیه کند.

یکی از عللی که برای بانوان ; ایجاد انگیزه برای کسب اشتغال می‌کند ;مستقل بودن است که ;

از تبعات آن نپذیرفتن تسلط مرد است.

غافل از آن که خداوند ; مردان را قوام و تکیه گاه زنان قرار داد و مسئولیت مخارج زندگی را بر دوش ;

آنان نهاد و زنان را به آرامش گری و اطاعت از شوهر دعوت کرد.

زیبایی و تکامل زندگی در وابستگی زن و مرد به یکدیگر و عمل هر کدام به تکالیف خود در ;

زندگی شکل می‌گیرد و اگر زن در زندگی با این گمان که نیازی به حمایت مالی مرد ندارد و با این تفکر;

قیم بودن مرد را تضعیف کند ; ستون خانواده سست می‌شود.

در اسلام ; حقوق زن اختصاص به خود او دارد و می‌تواند با اراده‌ی خود آن را خرج کند و ;

مسئولیت شرعی و قانونی برای هزینه‌های زندگی بر عهده اش نیست اما داشتن حقوق و ;

دارایی زن در زندگی ; توقعی برای برخی مردان ایجاد می‌کند که از درآمد زن نیز در زندگی مشترک ;

بهره ببرند که اگر زنان از این موضوع استقبال نکرده و حساب و کتاب شان را جدا کنند ;

در برخی خانواده‌ها می‌تواند عاملی برای پدیدآمدن اختلاف‌های زناشویی شود.

 

معایب استقلال مالی زنان1

 

برخی رفتارهای ناپسند مثل: منت بر شوهر ; عدم هماهنگی با وی در تهیه‌ی لوازم زندگی ;

چشم و هم چشمی ; تجمل‌ها و اسراف ; علاوه بر این که در اسلام مذموم است ;

می‌تواند باعث تیرگی روابط زناشویی شود و با ایجاد کینه و نفرت به جای عشق و محبت در زندگی ;

آرامش را در زندگی از بین ببرد و شیرینی زندگی در پرتو منابع مالی بیش تر را به تلخی بدل کند.

عدم حضور زن در منزل و خستگی ناشی از کار بیرون ; می‌تواند در نحوه‌ی برخورد زن با همسر و ;

فرزندان اثر منفی گذاشته و انرژی کافی برای وظیفه‌ی اصلی خود را که نقش مادری و همسری است ;

نداشته باشد و همین مسئله ; باعث سستی بنیان خانواده می‎شود.

قطع وابستگی اقتصادی و کم شدن احساس نیاز مالی به همسر ;می‌تواند آستانه‌ی تحمل پذیری ;

برخی از زنان را کاهش داده و میل به جدایی را با بروز مشکل هایی در زندگی زناشویی و ;

عدم ضرورت تحمل مشکل ها ; افزایش دهد و با این نگاه که خود ; توان چرخاندن زندگی مستقلی ;

را دارند و نیازمند به حمایت مالی همسر نیستند ; بر سختی‌ها بردباری نکرده، از اطاعت شوهر ;

شانه خالی می‌کنند و همین مسئله می‌تواند تقاضای طلاق را در بین بانوان شاغل افزایش دهد.

 

 

لطفا نظرات خود را در پایین این مقاله با ما به اشتراک بگذارید