روشهای تنفسی و فوائد آن

0 ۰

 

علم تنفس یکی از مهمترین و اصلیترین چیزی است که ما باید آنرا  بدانیم.روشهای گوناگونی برای انجام تمرینات تنفسی وجود دارد که امروز به چند مورد آن اشاره میکنم.
۱:ابتدا به ارامی هوا را به داخل فرو میبریم (عمل دم)،سپس هوا را چند ثانیه در داخل شکم حبس میکنیم ،سپس به ارامی ان را بیرون میدهیم(عمل بازدم)
در هنگام تنفس باید دقت کرد که به صورت شکمی تنفس کنید یعنی با ناحیه پایینی سینه و نه با سینه ها ، سینه ها نباید حرکتی داشته باشند.بعد از این که عمل دم را انجام دادید به مدت ۵ ثانیه آن را حبس کنید سپس خیلی ارام( بهتر است مدت زمان بازدم ۲برابر عمل دم باشد)آنرا بیرون دهید. به مرور زمان حبس را افزایش دهید مثلا(۱۰-۲۰-۳۰ ثانیه) ولی از فشار آوردن به خود شدیدا پرهیز کنید.
۲:هوا را از یک سمت بینی به داخل داده وسپس از سمت دیگر بینی خارج کنید،این عمل را متناوبا با هر دو سوراخ بینی خود انجام دهید ومیتوانید از دستانتان هم کمک بگیرید،این حرکت در افزایش تمرکز نیز موثر است.  انواعی از روشهای دیگر هم وجود دارد که بعدا به آنها می پردازیم.
بعد از تسلط کافی به عمل تنفس و انجام اگاهانه تنفس عمیق به سراغ یک تمرین دیگر میرویم این تمرین< توقف فکر > نامیده میشود ویکی از قویترین ودر عین حال سخت  ترین تمرینات در متافیزیک به شمار می آید.
تمرین توقف فکر و تمرینات تنفسی به عنوان شاه کلید ورود به دنیای علوم خفیه است وانجام صحیح این دو تمرین دربهای طلایی را به روی شما باز میکنند و باعث شکوفاشدن نیروهای درونی شمامیشوند ( تله پاتی . روشن بینی و … )
برای انجام این تمرین روی یِک صندلی بنشینید و یا بر روی زمین دراز  بکشید سپس چند نفس عمیق بکشیدم وبدن خود را شل وریلکس کنید . چشمان خود را ببندید و حالاسعی کنید به چیزی فکر نکنید .ونسبت به هر گونه فکری و             عملی بی تفاوت بمانید تا افکار مزاحم و پراکنده از گردونه ذهن خارج  شوند بعد از کمی تمرین ذهن بطور آهسته از افکار مزاحم پاک میشود ونوعی ارامش وسکون ذهن را در بر می گیرد البته همانطور که در ابتدا گفتم این  تمرین بسیار سخت ومشکل است ونیاز به تمرین وپشتکار فراوان دارد ولی با تمرین قادر خواهید بود انرا انجام دهید.
این سکون وخلا ذهنی، انرژی شما را ذخیره میکند تا برای انجام اعمال متافیزیکی مورد استفاده قرار دهید و نوعی ارامش و انرژی را به شما  میدهد .(تمرین کنید تا فوائد انرا خودتان لمس کنید.)
تمرین منظم خود هیپنوتیزم ومخصوصا تنفس صحیح(تنفس عمیق ) شما را برای این تمرین آماده تر میکند. بعد از اینکه موفق شدید ذهن خود را از افکار پراکنده ومزاحم پاک کنید  مدت توقف فکر را به مرور افزایش دهید اگر موفق شوید مدت این توقف را به یک ساعت افزایش دهید جریانی از انرژی را کاملا حس میکنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.