روز چهارم:”از عبارات تاکیدی مثبت استفاده کنیم.”

نکته های ناب

 

برای خواندن چهارمین مطلب این هفته به ادامه مطلب بروید.

یاد گرفتیم هر بار که در هر موضوعی خود را به قاضی می بریم، هربار که در هر کوششی شکست می خوریم، هر بار که عاشق می شویم عشق می ورزیم و آن را از دست می دهیم، به باور جدیدی می رسیم و پیامد این باور چه مثبت باشد چه منفی، نتیجه اش را در زندگیمان میبینیم.
ما باید برای آنکه بتوانیم به زندگیمان ادامه دهیم، باید گفتگوهای منفی و محدود کننده ذهنی خود را به گفتگوی مثبت حمایت کننده مبدل کنیم. عبارات تاکیدی مثبت در این امر برای ما خیلی اثرپذیر است.
آیا تا به حال شده حس کنی چیزی را در وجودت گم کرده ای؟

من زمانی که بسیار آشفته بودم و خسته و درمانده از زندگی ام بودم در درون خود جای چیزی  را خالی می دیدم. احساس بدبختی می کردم و با خود می گفتم من مادر فرزندم هستم، همسر شوهرم هستم، دختر مادرم هستم، اما دلم می خواست چیز دیگری در وجودم را تجربه کنم انگار صدای درون مرا به سوی خودش میکشاند که خودش را به من نشان دهد و آن حس فراموش کردن خودم بود. زندگی ام یکنواخت شده بود. آن دخترک پر جنب و جوشی که در گذشته بودم اکنون زیر بار مسئولیت زندگی پنهان شده بودم. اما نمی دانستم از کجا باید شروع کنم اما گاهی فکر می کردم باید از سرنوشتم راضی باشم و از روابطم راضی باشم. با داشتن این افکار احساس خودخواهی کردم و با خودم میگفتم بس است دیگر از من گذشته و من فرصتی برای تغییر هیچ چیز ندارم. از اینکه چیز جدیدی را شروع کنم وحشت داشتم. با خود می گفتم مادر بی فایده ای هستم، از وظایف همسری ام خوب بر نمی آیم، شادی های دوران بیست سالگی را ندارم. هرچند زندگی ام را مورد انتقاد قرار می دادم. در افکارم غوطه ور بودم و می گفتم با خود که درها رو به سوی آینده برای من بسته است. گفتگوی منفی و انتقادگری در سرم جریان داشت. کمکم توانستم روی خودم کار کنم الگوها و افکارم را مثبت کنم چندین هفته فکر کردم که از زندگی چه می خواهم. دوست داشتم عشق بورزم و دیگران هم عاشقانه دوستم داشته باشند. دلم میخواست به خودم برسم و مردم به حریمم احترام بگذارند. دیگر دلم می خواست مراقب سلامت جسم و رو خود باشم و به تغذیه ام توجه کنم.

با خود شروع کردم عبارات تاکیدی مثبت را به کار بردم.

عبارات تاکیدی ام را در مطلب بعدی برای شما عزیزان هم عنوان می کنم. شما هم اگر دوست داشتید می توانید آنها را با خود تکرار کنید.

سوال، پیشنهاد ویا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید